ChinesePoint

Kurzy čínštiny: Čínština pro děti - mírně pokročilí

čínština pro děti...

Kurzy čínštiny: Čínština pro děti - mírně pokročilí
17.1. - 21.3.2019, čtvrtek 16:00 - 17:00 (600 minut výuky, 1x týdně 60 min.)
11.4. - 13.6.2019, čtvrtek 16:00 - 17:00 (600 minut výuky, 1x týdně 60 min.)

Jazyková výuka v mírně pokročilém kurzu

- otázky kdo, co, kde?
- témata: popis osob, domu a bytu, jídlo a pití
- studium základních jednoduchých vět (konstrukce s existenciálním slovesem "you")
- psaní znaků (vedle vysvětlení a průpravy psaní znaků seznamujeme studenty i se psaním znaků štětcem)
- jednoduché čínské písničky pro děti (zaměřené na číslovky, barvy a základní slovní zásobu)  

 

Rámcový vzdělávací program pro děti 

 

Děti se v první řadě učí čínštinu aktivně používat. Vedle toho pro studenty připravujeme "čínské pásmo". Dbáme na dodržování základních postupů a pravidel, které by měly být při učení se jazyku u dítěte obecně respektovány:

 

- co nejčastější a pestrá komunikace s dítětem
- pomalejší řeč, delší prodlevy mezi větami, snaha jasně artikulovat až přehánět přízvuk
- slovní zásoba volená z okolí dítěte a vztahující se k bezprostřední skutečnosti
- užívání jednoduchých a krátkých vět, jednoduchých otázek, příkazů apod.

 

Proč s námi?

Zkušení lektoři

 

Výuku vedou zkušení lektoři, kteří si čínštinu osvojili při studiu na Karlově univerzitě a dále svoje znalosti prohloubili při studijních stážích v Číně. Vaše dítě se s nimi neztratí - v případě potřeby vše srozumitelně a pomalu vysvětlí. Jsou také zkušenými lektory, kteří umí vést kurz didakticky. Při hodinách aktivně používá cizí jazyk při dialogu s dítětem a děti jsou nuceny samy cizí jazyk také používat. V neposlední řadě jsou výbornými průvodci kulturou a zvyklostmi Číny.

 

Výukové materiály

 

Výukové materiály byly zvoleny po konzultaci s odborníky na vzdělávání školních dětí. Z větší části volíme materiály dovezené z Číny či Evropy. Kromě obrázkových učebnic a cvičebnic volíme pro děti různého věku co nejpřirozenější způsob, jak si osvojit cizí jazyk – říkadla, písničky, vyprávění nad obrázky, poslouchání příběhů na CD atd.


Přihláškový formulář: