ChinesePoint

Kurzy čínštiny: Kurz četby v čínštině pro mírně pokročilé

Čínská četba

Kurzy čínštiny: Kurz četby v čínštině pro mírně pokročilé
15.1. - 5.2.2018: pondělí 18:40 - 20:10 (270 minut)

Pro všechny zájemce, kteří by si v pauze mezi skupinovými kurzy rádi zpestřili studium čínštiny, rozšířili slovní zásobu a prohloubili své dovednosti v oblasti četby, porozumění psanému textu ale i poslechu a konverzace v čínštině, jsme připravili kurz zjednodušené četby. 

 

Náplní kurzu bude především četba zjednodušených novinových článků, konkrétně úrovně HSK 2 (tedy 300 slov).  Studenti budou na lekcích texty předčítat, aby si procvičili výslovnost i přednes a následně s pomocí lektora překládat. V průběhu čtení budou vysvětleny také nové gramatické jevy a nová slovní zásoba. Četba textů bude doplněna poslechem s porozuměním, otázkami k textu a následnou konverzací. V rámci domácí přípravy pak také studenti přečtené úseky četby písemně shrnou. Všechny texty dostanou studenti k dispozici předem k domácí přípravě, včetně nahrávek textů namluvených rodilým mluvčím. 

 

Úroveň kurzu je vhodná pro studenty, kteří absolvovali tři až čtyři semestry standardních skupinových kurzů čínštiny, tedy pro úroveň Mírně pokročilý I a II. či pro studenty, kteří ovládají slovní zásobu a gramatické jevy alespoň prvních čtrnácti lekcí učebnice Conversational Chinese 301, případně pro studenty úrovně HSK 2.  Úroveň čtených textů zhruba odpovídá druhé úrovni zjednodušené četby ze série Chinese Breeze, kterou lze zakoupit také na e-shopu Chinese Pointu http://www.chinesepointshop.cz/.


Přihláškový formulář: