ChinesePoint

Kurzy čínštiny: Mírně pokročilí I A1/A2

Mírně pokročilí ...

Kurzy čínštiny: Mírně pokročilí I A1/A2
17.9.2018 - 7.1.2019, po 16:20 - 17:50 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

 

Popis kurzu

 

 • Vyučujeme standardní čínštinu ve zjednodušených znacích podle čínských učebnic určených pro výuku čínštiny cizinců Conversational Chinese 301, 1. díl (11.- 14. lekce). Při výuce používáme i pracovní sešit Conversational Chinese 301, 1. díl, za jehož přednost považujeme zápis pouze v čínských znacích bez uvedení latinky. K učebnici je možné zakoupit i zvukové CD. Učebnice čínštiny i další výukové materiály si mohou studenti jazykové školy Chinese Point zakoupit nebo na semestr zapůjčit. 
 • Kurz vede český lektor s univerzitním vzděláním v oboru sinologie a bohatou lektorskou praxí.
 • Naši lektoři vedou interaktivní výuku s důrazem na rozvoj všech jazykových dovedností - čtení, psaní, poslech, konverzaci, rozvoj slovní zásoby, upevňování si gramatických struktur a zdokonalování komunikačních dovedností v běžném životě. 
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60%, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu čínštiny pro začátečníky. Test je vytvářen na základě modelových testů HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi - mezinárodní zkouška z čínštiny). 
 • Po ukončení tohoto kurzu studentům zaručujeme schopnost úspěšně složit mezinárodní zkoušku z čínštiny HSK 1.
 • Na kurz navarzuje kurz čínštiny pro mírně pokročilé II A2.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob). Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků a v období od 21.12.2015 do 3.1.2016.

 

 

Co vás naučíme?

 

 • prohloubíme vaše znalosti čínského znakového písma
 • gramatika: modální partikule "le", reduplikace sloves, modální slovesa, pivotální konstrukce, modifikovaná slovesa, numerativy, modifikátory a výsledkový modifikátor, předložka "gei", další pravidla řazení slov v čínské větě
 • nové znalosti gramatických jevů a struktur budeme společně dokumentovat na příkladech z praxe 
 • témata: nakupování, oblečení, veřejná doprava, směna peněz, telefonování, telekomunikace
 • získáte slovní zásobu v rozsahu asi 320 slov

 

 

 

Co byste již měli umět?

 

 • fonetický systém čínského jazyka a  jeho čtyři tóny, transkripci pinyin
 • systém psaní čínských znaků a vyhledávání znaků podle tzv. radikálů
 • gramatika: základní struktura čínské věty, sloveso identifikace "shi", existenciální sloveso "you", otázky s partikulí "ma", záporné věty s částicí "bu", tázací slovesa, tázací dovětky
 • tématické okruhy: představení, rozloučení, datum, narozeniny, čas, určení místa, popis osoby a místa

 

 

Zkuste si ještě před zahájením kurzu vyplnit test čínštiny, který Vám napoví, zda je pro Vás tento kurz vhodný.

 


Přihláškový formulář: