ChinesePoint

Kurzy čínštiny: Mírně pokročilí II

Mírně pokročilí...

Kurzy čínštiny: Mírně pokročilí II
13.2. - 5.6.2019, st 18:00 - 19:30 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

 

Čínština pro mírně pokročilé II

 

 • Vyučujeme standardní čínštinu ve zjednodušených znacích podle čínských učebnic určených pro výuku čínštiny cizinců Conversational Chinese 301, 1. díl (15.- 18. lekce). Při výuce používáme i pracovní sešit Conversational Chinese 301, 1. díl, za jehož přednost považujeme zápis pouze v čínských znacích bez uvedení latinky. K učebnici je možné zakoupit i zvukové CD. Učebnice čínštiny i další výukové materiály si mohou studenti jazykové školy Chinese Point zakoupit nebo na semestr zapůjčit. 
 • Kurz vede rodilý mluvčí s bohatou lektorskou praxí. Třikrát do kurzu vstoupí český lektor pro doplnění případných nejasností: 19. října, 16. listopadu a 14. prosince.
 • Naši lektoři vedou interaktivní výuku s důrazem na rozvoj všech jazykových dovedností - čtení, psaní, poslech, konverzaci, rozvoj slovní zásoby, upevňování si gramatických struktur a zdokonalování komunikačních dovedností v běžném životě. 
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60%, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu čínštiny pro začátečníky. Test je vytvářen na základě modelových testů HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi - mezinárodní zkouška z čínštiny). 
 • Na kurz navazuje kurz čínštiny pro mírně pokročilé III A2/B1.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob). Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků a v období od 21.12.2015 do 3.1.2016.

 

 

Co vás naučíme?

 

 • prohloubíme vaše znalosti čínského znakového písma a čínských radikálů
 • gramatika: partikule "guo", věty bez podmětu, směrové modifikátory, konstrukce "yao...le", konstrukce "shi...de", komplement stupně, vazby "cong/zai...zher/nar", modální slovesa
 • naučíme vás substitucí a rozšiřováním vytvářet gramaticky správné čínské věty
 • rozšíříte své znalosti gramatických jevů a struktur a budeme je společně dokumentovat na příkladech z praxe 
 • témata: domluvení schůzky, omluva, cestování dopravními prostředky, první návštěva Číny, návštěva přátel, učinění návrhu; slovesa se vztahem k lidskému smýšlení a chování - přát si, doufat atd.
 • získáte slovní zásobu v rozsahu asi 420 slov

 

 

Co byste již měli umět?

 

 • fonetický systém čínského jazyka, tóny a transkripci pinyin
 • gramatika: sloveso identifikace "shi" a existenciální sloveso "you", tvoření otázek a záporných vět, přivlastňování, numerativy, modální partikule "le", reduplikace sloves, modální slovesa, pivotální konstrukce, modifikovaná slovesa
 • naučíme vás substitucí a rozšiřováním vytvářet gramaticky správné čínské věty
 • témata: seznámení, rozloučení, volnočasové aktivity, dny v týdnu, určení času i místa, nakupování, oblečení, veřejná doprava, telefonování

 

 

Zkuste si ještě před zahájením kurzu vyplnit některý z našich testů čínštiny.


Přihláškový formulář: