ChinesePoint

Kurzy čínštiny: Pokročilí začátečníci

Čínština pro pokročilé začátečníky...

Kurzy čínštiny: Pokročilí začátečníci
11.2. - 27.5.2019, po 18:40 - 20:10 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

 

Popis kurzu

 

 • Vyučujeme standardní čínštinu ve zjednodušených znacích podle čínských učebnic určených pro výuku čínštiny cizinců Conversational Chinese 301, 1. díl (6.- 10. lekce). Při výuce používáme i pracovní sešit Conversational Chinese 301, 1. díl, za jehož přednost považujeme zápis pouze v čínských znacích bez uvedení latinky. K učebnici je možné zakoupit i zvukové CD. Učebnice čínštiny i další výukové materiály si mohou studenti jazykové školy Chinese Point zakoupit nebo na semestr zapůjčit. 
 • Kurz vede český lektor s univerzitním vzděláním v oboru sinologie a bohatou lektorskou praxí.
 • Naši lektoři vedou interaktivní výuku s důrazem na rozvoj všech jazykových dovedností - čtení, psaní, poslech, konverzaci, rozvoj slovní zásoby, upevňování si gramatických struktur a zdokonalování komunikačních dovedností v běžném životě. 
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60%, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu čínštiny pro začátečníky. Test je vytvářen na základě modelových testů HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi - mezinárodní zkouška z čínštiny). 
 • Na kurz navazuje kurz čínštiny pro mírně pokročilé I A1/A2.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob). Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků a od  21.12.2015  do 3.1.2016.

 

 

Co vás naučíme?

 

 • prohloubíme vaše znalosti čínské fonetiky a čínského znakového písma
 • gramatika: tázací  slova a dovětky, větná konstrukce se slovesem "you", umístění časových slov ve větě, tvoření otázek, příslovce "jiu", pořádek slov ve větě, základy stavby souvětí
 • novou gramatiku budeme společně dokumentovat na příkladech z praxe
 • konverzační okruhy: narozeniny, datum, dny v týdnu, dotaz na čas, místo, určení vzdálenosti, volnočasové aktivity
 • výuku budeme obohacovat o jednoduché texty v čínštině z jiných materiálů
 • osvojíte si běžně používané fráze a získáte slovní zásobu v rozsahu cca 200 slov

 

 

Co byste již měli umět?

 

 • fonetický systém čínského jazyka a  jeho čtyři tóny
 • číst a zapisovat v transkripci čínštiny pinyin
 • napsat jednoduché čínské znaky
 • základní slovosled čínské věty
 • základní konverzační obraty (pozdrav, rozloučení, představení, poděkování)
 • gramatika: osobní zájmena, sloveso identifikace "shi", číslovky, záporné věty se záporkou "bu", tvoření otázek s částicí "ma", tvoření otázek s tázacími slovy, přivlastňování

 

 

Zkuste si ještě před zahájením kurzu vyplnit test čínštiny pro pokročilé začátečníky, který Vám řekne, zda je pro Vás tato úroveň vhodná.

 


Přihláškový formulář: