ChinesePoint

Kurzy čínštiny: Středně pokročilí II B1/B2

Čínština pro středně pokročilé II...

Kurzy čínštiny: Středně pokročilí II B1/B2
12.2. - 28.5.2018, po 17:00 - 18:30 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Čínština pro středně pokročilé II B1/B2

 

 • Kurz vede rodilý mluvčí (24 VH), 3 setkání v rámci kurzu jsou vedena českým lektorem s univerzitním vzděláním v oboru sinologie a bohatou lektorskou praxí. Důraz je v tomto kurzu kladen na aktivní používání čínštiny a konverzaci s rodilým mluvčím. Český lektor se ve svých hodinách (6 VH) zaměřuje na gramatiku, její vysvětlení a upevnění v rámci výukového plánu.
 • Vyučujeme standardní čínštinu ve zjednodušených znacích podle čínských učebnic určených pro výuku čínštiny cizinců Conversational Chinese 301, 2. díl (31.- 35. lekce). Při výuce používáme i pracovní sešit Conversational Chinese 301, 2. díl, za jehož přednost považujeme zápis pouze v čínských znacích bez uvedení latinky. K učebnici je možné zakoupit i zvukové CD. Učebnice čínštiny i další výukové materiály si mohou studenti jazykové školy Chinese Point zakoupit nebo na semestr zapůjčit. 
 • Výuku obohacujeme o krátké čínské texty z dalších výukových materiálů.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60%, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu čínštiny pro začátečníky. Test je vytvářen na základě modelových testů HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi - mezinárodní zkouška z čínštiny). 
 • Po ukončení tohoto kurzu studentům zaručujeme schopnost úspěšně složit mezinárodní zkoušku z čínštiny HSK 3.
 • Na kurz navazuje kurz čínštiny pro středně pokročilé III B1/B2.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob). Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků a v období Vánoc.

 

Co Vás naučíme?

 

 • budeme rozvíjet Vaši slovní zásobu, a to na základě slovní zásoby učebnice i vybranými doplňkovými texty - především krátké novinové články, výňatky z čínských filmů, jednoduché čínské příběhy (zjednodušené texty)
 • tématické okruhy: prohloubení znalostí k tématu cestování a popisu krajiny, čínská kultura - jídlo, komunikace, vyřizování záležitostí na úřadech, v nemocnici a v hotelu
 • budete číst krátké neznámé texty ve znacích a vyprávět o nich
 • gramatika: rétorická otázka, trvání děje, konstrukce "yi..., jiu...", pasivní konstrukce, věty s "ba", tři "de" - rozlišení
 • psaní různých útvarů v čínštině
 • rozsah slovní zásoby 750 - 800 slov

 

Co byste již měli umět?

 

 • fonetický systém čínského jazyka, tóny a transkripci pinyin
 • gramatika: sloveso identifikace "shi" a existenciální sloveso "you", tvoření otázek a záporných vět, přivlastňování, numerativy, modální partikule "le", reduplikace sloves, modální slovesa, pivotální konstrukce, modifikovaná slovesa, partikule "guo", věty bez podmětu, směrové modifikátory, podmínkové věty
 • student přečte a rozumí neznámému textu psanému ve znacích a dokáže o něm krátce pohovořit
 • student umí napsat text ve znacích a aktivně ovládá asi 300 znaků

 

 

Zkuste si ještě před zahájením kurzu vyplnit některý z našich testů čínštiny.

 


Přihláškový formulář: