ChinesePoint

Kurzy čínštiny: Středně pokročilí I B1

Čínština pro středně pokročilé ...

Kurzy čínštiny: Středně pokročilí I B1
13.2. - 5.6.2018, út 17:30 - 19:00 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

 

Čínština pro středně pokročilé I

 

 • Kurz vede český kvalifikovaný lektor či rodilý mluvčí.
 • Vyučujeme standardní čínštinu ve zjednodušených znacích podle čínských učebnic určených pro výuku čínštiny cizinců Conversational Chinese 301, 2. díl (26.- 30. lekce). Při výuce používáme i pracovní sešit Conversational Chinese 301, 2. díl, za jehož přednost považujeme zápis pouze v čínských znacích bez uvedení latinky. K učebnici je možné zakoupit i zvukové CD. Učebnice čínštiny i další výukové materiály si mohou studenti jazykové školy Chinese Point zakoupit nebo na semestr zapůjčit. 
 • Výuku obohacujeme o krátké čínské texty z dalších výukových materiálů.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60%, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu čínštiny pro začátečníky. Test je vytvářen na základě modelových testů HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi - mezinárodní zkouška z čínštiny). 
 • Po ukončení tohoto kurzu studentům zaručujeme schopnost úspěšně složit mezinárodní zkoušku z čínštiny HSK 3.
 • Na kurz navazuje kurz čínštiny pro středně pokročilé II B1/B2.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob). Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.

 

 

Co Vás naučíme?

 

 • budeme rozvíjet Vaši slovní zásobu, a to na základě slovní zásoby učebnice i vybranými doplňkovými texty - především krátké novinové články, výňatky z čínských filmů, jednoduché čínské příběhy (zjednodušené texty)
 • okruhy slovní zásoby: škola a studijní výsledky, oslavy životních momentů; zdraví a fyzická kondice, doprava, počasí, rozšíření slovní zásoby v oblasti zálib, sport, komunikace a důležité fráze pro její plynulost
 • Gramatika: vyjádření schopnosti pomocí 了 "liao" + potenciální tvary sloves, výsledkové modifikátory 开,下; 有 ve větách vyjadřující existenci nového jevu; srovnávání pomocí 比, 多 jakožto ukazatel přibližné hodnoty, komplement časového trvání, další složitější spojky - 除了... 以外 aj.
 • naučíte se psát jednoduché čínské texty a eseje
 • rozsah slovní zásoby 650 slov

 

 

Co byste již měli umět?

 

 • fonetický systém čínského jazyka, tóny a transkripci pinyin
 • gramatika: sloveso identifikace "shi" a existenciální sloveso "you", tvoření otázek a záporných vět, přivlastňování, numerativy, modální partikule "le", reduplikace sloves, modální slovesa, pivotální konstrukce, modifikovaná slovesa
 • témata: seznámení, rozloučení, volnočasové aktivity, dny v týdnu, určení času i místa, nakupování, oblečení, veřejná doprava, telefonování, domluvení schůky, návrh
 • přečíst neznámý text ve znacích a napsat jednoduchý text ve znacích

 

 

Zkuste si ještě před zahájením kurzu vyplnit některý z našich testů čínštiny.


Přihláškový formulář: