ChinesePoint

Kurzy čínštiny: Začátečníci

Kurzy čínštiny pro úplné začátečníky ...

Kurzy čínštiny: Začátečníci
11.2. - 27.5.2019, po 18:30 - 20:00 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

 

Popis kurzu

 • Kurz je určen úplným začátečníkům. Nepředpokládáme žádnou znalost čínštiny.
 • Vyučujeme standardní čínštinu ve zjednodušených znacích podle čínských učebnic určených pro výuku čínštiny cizinců Conversational Chinese 301, 1. díl (1.- 5. lekce). Při výuce používáme i pracovní sešit Conversational Chinese 301, 1. díl, za jehož přednost považujeme zápis pouze v čínských znacích bez uvedení latinky. K učebnici je možné zakoupit i zvukové CD. Učebnice čínštiny i další výukové materiály si mohou studenti jazykové školy Chinese Point zakoupit nebo na semestr zapůjčit. 
 • Standardní kurz čínštiny je koncipován jako komplexně pojaté studium jazyka pro ty, kdo chtějí tento obtížný jazyk ovládnout do hloubky ve všech aspektech. Naši lektoři vedou interaktivní výuku s důrazem na rozvoj každé jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslechu, konverzace, rozvoje slovní zásoby, upevňování si gramatických struktur a zdokonalování komunikačních dovedností v běžném životě.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu čínštiny pro začátečníky.

 

 

Co se v kurzu čínština pro začátečníky naučíte?

 

 • fonetický systém čínského jazyka a jeho čtyři tóny
 • číst, psát a používat celosvětově užívanou transkripci čínštiny pinyin
 • psát čínské znaky
 • gramatika: osobní zájmena, sloveso identifikace "shi", adjektivní přísudek, číslovky, záporné věty se záporkou "bu", tvoření otázek s částicí "ma", tvoření otázek s tázacími slovy, přivlastňování, základní rozdíl mezi větami s 很 a 是 a 在
 • získáte základní slovní zásobu v rozsahu cca 100 slov
 • konverzační okruhy: rodina, představení sebe a lidí okolo, základní činnosti běžného života

 

 


Přihláškový formulář: