ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Japonština pro děti

japonština pro děti

Kurzy japonštiny: Japonština pro děti
14.1. - 18.3.2019, pondělí 15:15 - 16:15 (600 minut výuky, 1x týdně 60 min.)
1.4. - 10.6.2019, pondělí 15:15 - 16:15 (600 minut výuky, 1x týdně 60 min.)

Jazyková výuka v začátečnickém kurzu

 

- seznámení s japonštinou a jejím zápisovým systémem, výslovností a fungováním

- studium čtení a psaní slabičné abecedy Hiragana, později i Katakana a znaky (vedle vysvětlení a průpravy psaní znaků seznamujeme studenty i se psaním znaků štětcem)

- studium slovíček k jednotlivým komunikačním situacím (číslovky, jídlo, ukazovací zájmena, koníčky apod.)

- studium základních jednoduchých vět v různých situacích - studenti po absolvování kurzu budou umět reagovat v situacích jako je představování, povídání o lidech a věcech, zálibách, rodině, denním programu atd.

 

 

Rámcový vzdělávací program pro děti 

 

Děti se v první řadě učí japonštinu aktivně používat. Vedle toho pro studenty připravujeme i vhled do japonské kultury postupným představováním reálií této země. Dbáme na dodržování základních postupů a pravidel, které by měly být při učení se jazyku u dítěte obecně respektovány:

 

- co nejčastější a pestrá komunikace s dítětem

- pomalejší řeč, delší prodlevy mezi větami, snaha jasně artikulovat 

- slovní zásoba volená z okolí dítěte a vztahující se k bezprostřední skutečnosti

- užívání jednoduchých a krátkých vět, jednoduchých otázek, příkazů apod.

 

 

Proč s námi?

Zkušení lektoři

 

Výuku vedou zkušení lektoři, kteří si japonštinu osvojili při studiu na Karlově univerzitě a dále svoje znalosti prohloubili při studijních stážích v Japonsku. Vaše dítě se s nimi neztratí - v případě potřeby vše srozumitelně a pomalu vysvětlí. Jsou také zkušenými lektory, kteří umí vést kurz didakticky. Při hodinách aktivně používá cizí jazyk při dialogu s dítětem a děti jsou nuceny samy cizí jazyk také používat. V neposlední řadě jsou výbornými průvodci kulturou a zvyklostmi Japonska.

 

Výukové materiály

 

Výukové materiály byly zvoleny po konzultaci s odborníky na vzdělávání školních dětí. Z větší části volíme materiály dovezené z Japosnka či Evropy. Kromě obrázkových učebnic a cvičebnic volíme pro děti různého věku co nejpřirozenější způsob, jak si osvojit cizí jazyk – říkadla, písničky, vyprávění nad obrázky, poslouchání příběhů na CD atd.

 


Přihláškový formulář: