ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Mírně pokročilí II

Japonština pro mírně pokročilé ...

Kurzy japonštiny: Mírně pokročilí II
13.2. - 5.6.2018, út 18:00 - 19:30 (30 VH, 1x týdně 90 min.)
15.2. - 24.5.2018, čt 19:10 - 20:40 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu

 

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Minna No Nihongo, která se používá k výuce japonštiny i na Univerzitě Karlově.
 • Standardní kurz japonštiny je koncipován jako komplexně pojaté studium jazyka pro ty, kdo chtějí tento obtížný jazyk ovládnout do hloubky ve všech aspektech. Naši lektoři vedou interaktivní výuku s důrazem na rozvoj každé jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslechu, konverzace, rozvoje slovní zásoby, upevňování si gramatických struktur a zdokonalování komunikačních dovedností v běžném životě.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro mírně pokročilé II.

 

 

 

Co se naučíte?

 

Komunikační dovednosti a situace:

 

 • budu umět vyjádřit přání a celkově, co chci dělat za činnost
 • naučím se zdvořilý rozkazovací způsob, povolení anebo zákaz a jak někomu nabídnout, že mu pomohu a také vyjádřit co kdo právě dělá
 • nově budu moct napojovat věty v souvětí a celkově tvořit komplikovanější časové i jiné věty
 • zvládnu popsat, jak se kam jde nebo jede 

 

 

Slovní zásoba a japonská kultura:

 • dovedu rozeznávat širší záběr povolání a také běžné instituce jako jsou typy škol apod.
 • zjistím, jak v Japonsku funguje veřejná doprava a služby

 

 

Gramatické jevy a konstrukce:

 

 • podstatně rozšířím svou japonštinu se znalostí přechodníkového tvaru u sloves, spony a přídavných jmen a aplikuji to při studiu průběhového času sloves
 • naučím se použít přací způsob s pomocí HOŠII a TAI
 • přidám si do repertoáru nové sloveso ŠIRU (vedět)
 • ovládnu gramatické konstrukce s TE KUDASAI, TE KARA, TE MO II, TE WA IKENAI, NI IKU a MAŠÓ KA
 • popíšu atribut člověka či věci pomocí partikulí WA, GA a přídavného jména

 

 

Pokud si chcete být jistý/á, že jste zvolil/a správnou úroveň jazykového kurzu nebo si chcete zopakovat to nejdůležitější z předcházejících kurzů, OTESTUJTE své znalosti zde. 

 


Přihláškový formulář: