ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Mírně pokročilí II

Japonština pro mírně pokročilé ...

Kurzy japonštiny: Mírně pokročilí II
12.2. - 21.5.2019, út 16:20 - 17:50 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu


 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Minna No Nihongo, která se používá k výuce japonštiny i na Univerzitě Karlově.
 • Standardní kurz japonštiny je koncipován jako komplexně pojaté studium jazyka pro ty, kdo chtějí tento obtížný jazyk ovládnout do hloubky ve všech aspektech - čtení, psaní, poslechu, konverzace, rozvoje slovní zásoby, upevňování si gramatických struktur a zdokonalování komunikačních dovedností v běžném životě.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. 
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro začátečníky.

 

 

Je kurz určen pro mě?

 • Ano, pokud už za sebou mám kurz na úrovni Mírně pokročilí I
 • Ano, pokud už mám probranou látku do lekce 12 v učebnici Minna no Nihongo
 • Nevím jistě. Zkusím online test anebo si domluvím vstupní konzultaci.

 

 

Co mě v kurzu čeká?

 • Lekce 13-16 v učebnici Minna no Nihongo
 • Zkušený a milý český lektor
 • Vhled do kulturních souvislostí, které k jazyku patří

 

 

Co se naučím?

 • Dozvím se, jak vyjádřit přání a zdvořilou prosbu, ale také povolení a zákaz
 • Osvojím si principy spojování vět v japonštině a tvorby souvětí
 • Naučím se popsat cestu a nějaké konkrétní místo či výjev
 • Dozvím se, jak popsat vlastnosti a charakteristiky lidí, věcí i míst

Přihláškový formulář: