ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Mírně pokročilí III

Japonština pro mírně pokročilé ...

Kurzy japonštiny: Mírně pokročilí III
13.2. - 5.6.2018, út 16:20 - 17:50 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu

 

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Minna No Nihongo, která se používá k výuce japonštiny i na Univerzitě Karlově.
 • Standardní kurz japonštiny je koncipován jako komplexně pojaté studium jazyka pro ty, kdo chtějí tento obtížný jazyk ovládnout do hloubky ve všech aspektech. Naši lektoři vedou interaktivní výuku s důrazem na rozvoj každé jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslechu, konverzace, rozvoje slovní zásoby, upevňování si gramatických struktur a zdokonalování komunikačních dovedností v běžném životě.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro mírně pokročilé III.

 

 

Co se naučím?

Komunikační dovednosti a situace:

 

 • začnu aktivně pracovat s neutrálním (též někdy důvěrným) zdvořilostním stylem 
 • dovedu vyjádřit, že něco je nebo není potřeba udělat
 • naučím se popsat změnu stavu anebo také naznačit neúplný výčet činností
 • zvládnu říct, že už s něčím mám či nemám zkušenost a také vyjmenovat, jaké dovednosti ovládám

 

 

Slovní zásoba a japonská kultura:

 

 • rozšířím si znalosti o frekventovanou spojku KEDO a také příslovce ZEHI a NAKANAKA
 • nastuduji japonské výrazivo pro jednotlivé části těla a nemoci
 • blíže se seznámím s tradičními japonskými disciplínami ať už na poli umění či třeba sportu

 

 

Gramatické jevy a konstrukce:

 • osvojím si gramatické konstrukce s NAIDE KUDASAI, NAKUTE MO II a NAKEREBA NARANAI a také využití tvarů neutrálního stylu ve vyjádřeních s KOTO GA DEKIRU a KOTO GA ARU
 • naučím se ve větě použít schéma TARI, TARI SURU a naznačit časovou souslednost pomocí MAE NI a MADE NI

 

Zkuste si ještě před zahájením kurzu vyplnit některý z našich testů japonštiny.


Přihláškový formulář: