ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Mírně pokročilí IV

japonština pro mírně pokročilé...

Kurzy japonštiny: Mírně pokročilí IV
19.9.2017 - 11.1.2018, út 16:20 - 17:50 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu

 

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebniceMinna No Nihongo, která se používá k výuce japonštiny i na Univerzitě Karlově.
 • Standardní kurz japonštiny je koncipován jako komplexně pojaté studium jazyka pro ty, kdo chtějí tento obtížný jazyk ovládnout do hloubky ve všech aspektech. Naši lektoři vedou interaktivní výuku s důrazem na rozvoj každé jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslechu, konverzace, rozvoje slovní zásoby, upevňování si gramatických struktur a zdokonalování komunikačních dovedností v běžném životě.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro mírně pokročilé IV.

 

Co se naučím?

Komunikační dovednosti a situace:

 

 • začnu aktivně využívat neutrální (též důvěrný) zdvořilostní styl 
 • značně zvýším přirozenost své japonštiny s rozvitími v podobě vedlejších vět
 • dokážu jasně vymezit časová souvětí a vyjádřit i míru pravděpodobnosti
 • naučím se v japonštině formulovat svůj názor či domněnku a také reprodukovat přímou řeč a užívat nepřímou řeč
 • jasně dovedu vyjádřit směřování činnosti mezi jednotlivými aktéry

 

 

Slovní zásoba a japonská kultura:

 

 • nastuduji označení pro jednotlivé části oděvu
 • lépe se zorientuji v dopravě a značení
 • dovím se víc o slavnostních příležitostech a předávání dárků

 

 

Gramatické jevy a konstrukce:

 • nově si osvojím vedlejší věty přívlastkové a také vedlejší věty časové s použitím TO a TOKI
 • budu umět používat koncovku DEŠÓ a partikuli GA ve vedlejších větách 
 • naučím se užívat gramatické konstrukce TO OMOU a TO IU
 • blíže se seznámím s tzv. slovesy osobní orientace a jejich kombinováním s dalšími slovesy ve větě

Přihláškový formulář: