ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Japonština s rodilým mluvčím 3. semestr (mírně pokročilý)

Japonština s rodilým mluvčím...

Kurzy japonštiny: Japonština s rodilým mluvčím 3. semestr (mírně pokročilý)
15.2. - 24.5.2018, čt 17:45 - 19:15 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu 

 

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Genki (lekce 11-14), která se vedle studia písma a gramatiky zaměřuje především na rychlé zvládnutí mluvené japonštiny.
 • Kurz japonštiny s rodilým mluvčím, který disponuje výbornou znalostí češtiny, umožňuje studentům přímý kontakt s reálnou japonštinou hned od počátku kurzu. Jedná se o plnohodnotný jazykový kurz, který klade důraz především na konverzaci a zdokonalování se v pohotovém a aktivním používání jazyka. 
 • Kurz s rodilým mluvčím je možno absolvovat i vedle standardního kurzu anebo zcela nezávisle na standardním kurzu, zaleží na preferencích studenta ohledně zaměření jazykové výuky. Nicméně v případě přechodu studenta mezi standardním kurzem a kurzem s rodilým mluvčím (či naopak) je nutná konzultace s příslušným lektorem o volbě vhodné úrovně kurzu. 
 • Jednou z mnoha předností tohoto kurzu je také možnost s rodilým mluvčím po domluvě konzultovat přípravu na soutěž v japonském přednesu Benron taikai, která se v České republice každý rok pořádá a kde student může prezentovat své pokroky anebo se jednoduše před diváky podělit o své zážitky či názory v japonštině.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro mírně pokročilé.

 

 

Tento kurz předpokládá, že student už přinejmenším zvládl nastudovat:

 

 • představování a pozdravy
 • vyjadřování času, číslovky a základní numerativy
 • ukazovací výrazy, slovesa, přídavná jména a jejich stupňování
 • přechodníkový tvar sloves
 • rozlišování a používání neutrálního a zdvořilého stylu
 • popis preferencí; nepřímá řeč
 • vedlejší věty přívlastkové
 • žádosti, pozvání, zákazy a příkazy

 

 

V tomto kurzu budou z hlediska jazykových dovedností hlavními body:

 

 • potenciální tvary sloves
 • slovesa pro vyjádření směru činnosti AGERU, MORAU a KURERU
 • použití vedlejších vět příčinných
 • použití neúplného výčtu
 • gramatické konstrukce s významem míry či pravděpodobnosti

 

 

Po absolvování kurzu by student měl být schopen komunikovat v situacích jako je:

 • vyjádření přání a preference
 • vyjádření pravděpodobnosti či nutnosti a také důrazu
 • popis zkušenosti
 • rozhovory o záměrech a plánech
 • pracovní pohovory a komunikace v pracovním prostředí
 • komunikace u lékaře
 • výměna pozorností a dárků

Přihláškový formulář: