ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Japonština s rodilým mluvčím 2. semestr (mírně pokročilý)

Kurzy japonštiny s rodilým mluvčím...

Kurzy japonštiny: Japonština s rodilým mluvčím 2. semestr (mírně pokročilý)
17.2. - 2.6.2018, so 15:30 - 17:00 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu 

 

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Genki (lekce 6-10), která se vedle studia písma a gramatiky zaměřuje především na rychlé zvládnutí mluvené japonštiny.
 • Kurz japonštiny s rodilým mluvčím, který disponuje výbornou znalostí češtiny, umožňuje studentům přímý kontakt s reálnou japonštinou hned od počátku kurzu. Jedná se o plnohodnotný jazykový kurz, který klade důraz především na konverzaci a zdokonalování se v pohotovém a aktivním používání jazyka. 
 • Kurz s rodilým mluvčím je možno absolvovat i vedle standardního kurzu anebo zcela nezávisle na standardním kurzu, zaleží na preferencích studenta ohledně zaměření jazykové výuky. Nicméně v případě přechodu studenta mezi standardním kurzem a kurzem s rodilým mluvčím (či naopak) je nutná konzultace s příslušným lektorem o volbě vhodné úrovně kurzu. 
 • Jednou z mnoha předností tohoto kurzu je také možnost s rodilým mluvčím po domluvě konzultovat přípravu na soutěž v japonském přednesu Benron taikai, která se v České republice každý rok pořádá a kde student může prezentovat své pokroky anebo se jednoduše před diváky podělit o své zážitky či názory v japonštině.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro mírně pokročilé.

 

 

Tento kurz předpokládá, že student už přinejmenším zvládl nastudovat:

 • představování a pozdravy
 • vyjadřování času, číslovky a základní numerativy
 • ukazovací výrazy, slovesa a přídavná jména 

 

 

V tomto kurzu budou z hlediska jazykových dovedností hlavními body:

 • přechodníkový tvar sloves
 • průběhový čas sloves
 • popis preferencí
 • nepřímá řeč
 • rozlišování a používání neutrálního a zdvořilého stylu
 • vedlejší věty přívlastkové
 • stupňování přídavných jmen
 • další numerativy

 

 

Po absolvování kurzu by student měl být schopen komunikovat v situacích jako je:

 • detailnější popis osob a věcí
 • žádosti, pozvání, zákazy a příkazy
 • vyjádření vlastního názoru či domněnky
 • cestování dopravou
 • rozvitý popis a porovnávání věcí, lidí či stavů

Přihláškový formulář: