ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Pokročilí začátečníci

Japonština pro pokročilé začátečníky ...

Kurzy japonštiny: Pokročilí začátečníci
13.2. - 5.6.2018, út 16:20 - 17:50 (30 VH, 1x týdně 90 min.)
15.2. - 24.5.2018, čt 17:00 - 18:30 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Minna No Nihongo, která se používá k výuce japonštiny i na Univerzitě Karlově.
 • Standardní kurz japonštiny je koncipován jako komplexně pojaté studium jazyka pro ty, kdo chtějí tento obtížný jazyk ovládnout do hloubky ve všech aspektech. Naši lektoři vedou interaktivní výuku s důrazem na rozvoj každé jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslechu, konverzace, rozvoje slovní zásoby, upevňování si gramatických struktur a zdokonalování komunikačních dovedností v běžném životě.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro pokročilé začátečníky.

 

 

Co se naučíte?

 

Komunikační dovednosti a situace:

 

 • dovedu popsat cestu dopravními prostředky a mluvit o cestování obecně, také běžně pohovořím o svých zálibách či sportech, kterým se věnuji
 • budu umět někoho zdvořile pozvat či pobídnout k nějaké aktivitě
 • nově už zvládnu detailněji popsat věci, místa i lidi pomocí přídavných jmen

 

 

Slovní zásoba a japonská kultura:

 

 • zařadím do svého slovníčku nová příslovce MÓ a MADA (už a ještě ne), také příslovce míry TOTEMO a AMARI (velmi a moc ne) a nové spojky GA a SOŠITE (ale a a)
 • dokážu pojmenovat většinu dopravních prostředků, udělám si pořádek v rodinných vztazích, nebude mi už dělat problém datum a vyznám se ve většině potravin - ať už půjde o ovoce, zeleninu anebo třeba maso a naučím se v japonštině jednotlivé barvy a chutě
 • zjistím, jak se správně chovat při návštěvě u japonských známých

 

 

Gramatické jevy a konstrukce:

 

 • naučím se pracovat se slovesem SURU (dělat), dále se slovesy AGERU a MORAU (dát a dostat) a prvními slovesy pohybu IKU, KURU a KAERU (jít, přijít a vrátit se domů)
 • ovládnu partikule WO, E, JO, TO, DE a gramatické koncovky MASEN KA a MAŠÓ
 • seznámím se s japonskými přídavnými jmény typu I a typu NA

 

 

Pokud si chcete být jistý/á, že jste zvolil/a správnou úroveň skupinového kurzu nebo si jen zopakovat to nejdůležitější z kurzu japonštiny pro začátečníky, OTESTUJTE své znalosti zde.

 


Přihláškový formulář: