ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Japonština s rodilým mluvčím 4. semestr (středně pokročilý)

Japonština s rodilým mluvčím...

Kurzy japonštiny: Japonština s rodilým mluvčím 4. semestr (středně pokročilý)
16.2. - 1.6.2019, so 15:30 - 17:00 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu 

 

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Genki (lekce 15-17), která se vedle studia písma a gramatiky zaměřuje především na rychlé zvládnutí mluvené japonštiny.
 • Kurz japonštiny s rodilým mluvčím, který disponuje výbornou znalostí češtiny, umožňuje studentům přímý kontakt s reálnou japonštinou hned od počátku kurzu. Jedná se o plnohodnotný jazykový kurz, který klade důraz především na konverzaci a zdokonalování se v pohotovém a aktivním používání jazyka. 
 • Kurz s rodilým mluvčím je možno absolvovat i vedle standardního kurzu anebo zcela nezávisle na standardním kurzu, zaleží na preferencích studenta ohledně zaměření jazykové výuky. Nicméně v případě přechodu studenta mezi standardním kurzem a kurzem s rodilým mluvčím (či naopak) je nutná konzultace s příslušným lektorem o volbě vhodné úrovně kurzu. 
 • Součástí tohoto kurzu je (v případě, že připadá na zimni semestr) také možnost tvorby a konzultace soutěžního textu v rámci přípravy na soutěž v japonském přednesu Benron Taikai.
 • Po absolvování tohoto kurzu by student měl mít předpoklady k přistoupení k mezinárodní jazykové zkoušce JLPT na úrovni N5.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro středně pokročilé.

 

 

 

Tento kurz předpokládá, že student už přinejmenším zvládl nastudovat:

 

 • představování a pozdravy
 • vyjadřování času, číslovky a základní numerativy
 • ukazovací výrazy, slovesa, přídavná jména a jejich stupňování
 • přechodníkový tvar sloves; potenciální tvary sloves
 • rozlišování a používání neutrálního a zdvořilého stylu
 • vyjádření přání a preference; nepřímá řeč
 • vedlejší věty přívlastkové
 • žádosti, pozvání, zákazy a příkazy
 • vyjádření pravděpodobnosti či nutnosti a také důrazu
 • popis zkušenosti

 

 

V tomto kurzu budou z hlediska jazykových dovedností hlavními body:

 

 • vedlejší věty časové a časová souslednost a souběžnost
 • zvací způsob sloves
 • vyjádření podmínky
 • slovesa osobní orientace

 

 

Po absolvování kurzu by student měl být schopen komunikovat v situacích jako je:

 • vyjádření dojmů a zdání
 • vyprávění v různých časech s časovou posloupností
 • komunikace v pracovním prostředí
 • komunikace v obchodech a službách
 • pozvání a návštěvy
 • zdvořilé žádosti a omluvy

Přihláškový formulář: