ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Japonština s rodilým mluvčím 6. semestr (středně pokročilý)

Japonština s rodilým mluvčím...

Kurzy japonštiny: Japonština s rodilým mluvčím 6. semestr (středně pokročilý)
13.2. - 5.6.2018, út 18:40 - 20:10 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu

 

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Genki (lekce 21-23), která se vedle studia písma a gramatiky zaměřuje především na rychlé zvládnutí mluvené japonštiny.
 • Po absolvování tohoto kurzu by student měl mít předpoklady k přistoupení k mezinárodní jazykové zkoušce JLPT na úrovni N4.
 • Kurz japonštiny s rodilým mluvčím, který disponuje výbornou znalostí češtiny, umožňuje studentům přímý kontakt s reálnou japonštinou.
 • Kurz s rodilým mluvčím je možno absolvovat i vedle standardního kurzu anebo zcela nezávisle na standardním kurzu, záleží na preferencích studenta ohledně zaměření jazykové výuky. Nicméně v případě přechodu studenta mezi standardním kurzem a kurzem s rodilým mluvčím (či naopak) je nutná konzultace s příslušným lektorem o volbě vhodné úrovně kurzu. 
 • Součástí tohoto kurzu je (v případě, že připadá na letní semestr) také možnost cvičení přednesu, intonace a plynulosti a odpovědí na možné otázky rámci přípravy na soutež v japonském přednesu Benron Taikai (za předpokladu, že student má již připraven soutěžní text).
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro středně pokročilé.

 

Tento kurz předpokládá, že student už přinejmenším zvládl nastudovat:


 • vyjadřování času, číslovky a základní numerativy
 • ukazovací výrazy, slovesa, přídavná jména a jejich stupňování
 • přechodníkový tvar sloves
 • rozlišování a používání neutrálního a zdvořilého stylu
 • vyjádření přání a preference
 • nepřímá řeč, vedlejší věty přívlastkové
 • žádosti, pozvání, zákazy a příkazy
 • vyjádření pravděpodobnosti či nutnosti a také důrazu
 • popis zkušenosti
 • slovesa osobní orientace
 • vedlejší věty časové a časová souslednost a souběžnost
 • zvací způsob sloves, vyjádření podmínky, vyjádření dojmů a zdání
 • použití uctivé a skromné japonštiny (tzv. keigo) v rámci zdvořilostních úrovní
 • tranzitivní a intranzitivní slovesa, potenciální tvary sloves

 


V tomto kurzu budou z hlediska jazykových dovedností hlavními body:

 

 • pasivum sloves
 • kauzativum sloves a jeho použití
 • vyjádření rozkazovacího způsobu
 • další prostředky k vyjádření podmínky
 • použití přípustky
 • vyjádření způsobu činnosti


Po absolvování kurzu by student měl být schopen komunikovat v situacích jako je:

 

 • připodobňování
 • popis stavů a změny stavů
 • vyjádření rozhodnutí

Přihláškový formulář: