ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Začátečníci

Japonština pro úplné začátečníky ...

Kurzy japonštiny: Začátečníci
19.9.2017 - 9.1.2018, út 7:00 - 8:30 (30 VH, 1x týdně 90 min.)
19.9.2017 - 9.1.2018, út 16:20 - 17:50 (30 VH, 1x týdně 90 min.)
21.9.2017 - 11.1.2018, čt 17:00 - 18:30 (30 VH, 1x týdně 90 min.)
6.10.2017 - 2.2.2018, pá 18:10 - 19:40 (30 VH, 1x týdně 90 min.) - NOVÝ

 

Popis kurzu 

 

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Minna No Nihongo, která se používá k výuce japonštiny i na Univerzitě Karlově.
 • Standardní kurz japonštiny je koncipován jako komplexně pojaté studium jazyka pro ty, kdo chtějí tento obtížný jazyk ovládnout do hloubky ve všech aspektech. Naši lektoři vedou interaktivní výuku s důrazem na rozvoj každé jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslechu, konverzace, rozvoje slovní zásoby, upevňování si gramatických struktur a zdokonalování komunikačních dovedností v běžném životě.
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 6 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro začátečníky.

 

 

Co se naučím?

 

Základy a písmo:

 

 • seznámím se základními principy japonštiny, jako jsou zdvořilostní úrovně či specifika ve slovosledu
 • dále si osvojím základní pravidla fonetiky japonštiny
 • naučím pasivně i aktivně ovládat japonské slabičné abecedy hiraganu a katakanu a seznámím se se znakovým písmem

 

 

Komunikační dovednosti a situace:

 

 • dovedu se představit a zdravit, ukazovat na věci i lidi a přivlastňovat jim, ptát se kdo je kdo a kde co je, vyjádřit souhlas či nesouhlas, ptát se na čas, ale také nakupovat, objednat si například v restauraci a v neposlední řadě popsat stručně svůj denní program a činnosti

 

 

Slovní zásoba a japonská kultura:

 

 • budu umět základní japonské pozdravy a fráze, dovedu správně oslovovat osoby
 • budu znát názvy států, národností a jazyků
 • naučím se v japonštině hodiny a minuty, ale i další časové údaje jako třeba dny v týdnu

 

 

Gramatické jevy a konstrukce:

 

 • naučím se mimo jiné používat sponu (sloveso být), partikule WA, MO, NO, KA, TO, NI, NE, KARA, MADE a systém ukazovacích výrazů KOSOADO
 • osvojím si číslovky a také slovesa a osobní zájmena

 


Přihláškový formulář: