ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Začátečníci s rodilým mluvčím (1. semestr)

Japonština s rodilým mluvčím...

Kurzy japonštiny: Začátečníci s rodilým mluvčím (1. semestr)
17.2. - 2.6.2018, so 13:50 - 15:20 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu 

 

 • Vyučujeme japonštinu podle japonské učebnice Genki (lekce 1-5), která se vedle studia písma a gramatiky zaměřuje především na rychlé zvládnutí mluvené japonštiny.
 • Kurz japonštiny s rodilým mluvčím, který disponuje výbornou znalostí češtiny, umožňuje studentům přímý kontakt s reálnou japonštinou hned od počátku kurzu. Jedná se o plnohodnotný jazykový kurz, který klade důraz především na konverzaci a zdokonalování se v pohotovém a aktivním používání jazyka. 
 • Kurz s rodilým mluvčím je možno absolvovat i vedle standardního kurzu anebo zcela nezávisle na standardním kurzu, záleží na preferencích studenta ohledně zaměření jazykové výuky. Nicméně v případě přechodu studenta mezi standardním kurzem a kurzem s rodilým mluvčím (či naopak) je nutná konzultace s příslušným lektorem o volbě vhodné úrovně kurzu. 
 • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
 • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60% bodů, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu japonštiny pro začátečníky.

 

 

 

V kurzu začátečníků patří mezi hlavní cíle, aby student zvládl:

 • seznámení se s japonštinou a jejími specifiky
 • ovládnutí japonských slabičných abeced hiragany a katakany
 • úvod do znakového písma

 

 

Z hlediska jazykových dovedností budou hlavními body:

 • vyjadřování času
 • číslovky a numerativy
 • ukazovací výrazy a hovor o lidech, věcech či místech
 • používání sloves v přítomném i minulém čase a zdvořilostní úrovně
 • přídavná jména a práce s nimi

 

 

Po absolvování kurzu by student měl být schopen komunikovat v situacích jako je:

 • představování a pozdravy
 • nakupování v obchodě
 • objednávání v restauraci
 • telefonování
 • popis denního programu a zálib

 


Přihláškový formulář: