ChinesePoint

Kurzy korejštiny: Mírně pokročilí II

korejština pro mírně pokročilé...

Kurzy korejštiny: Mírně pokročilí II
15.2. - 31.5.2019, pá 15:30 - 17:00 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu

 

  • Výuka probíhá podle učebnice Easy to Learn Korean 1 (lekce 15-20), kterou vydala korejská univerzita Sungkyunkwan. Výuka je dále doplňována o různé další materiály zaměřené na rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatických konstrukcí a zlepšení konverzačních dovedností. 
  • Kurz vede český lektor s univerzitním vzděláním v oboru koreanistiky.
  • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60%, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu korejštiny pro mírně pokročilé. 
  • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob). Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.

Co se v kurzu naučíte?

 

  • Mezi probíranou gramatickou látku budou patřit především nepravidelná slovesa, tvorba participií jak přídavných jmen, tak dějových sloves a stupňování přídavných jmen. Dále se studenti naučí tvořit další souvětí, například podmínkové nebo příčinné. 
  • Konverzovat se bude na mnoho zajímavých témat, jako je „vaření“, „rodina“ nebo „cestování“. Studenti budou dostávat zajímavé texty, při jejichž čtení si budou osvojovat novou slovní zásobu a každou hodinu budou využívány též poslechy z učebnice Easy to Speak Korean 2. 

 

Pokud se chcete ujistit, že jste zvolil/a správnou úroveň jazykového kurzu, otestujte své znalosti zde


Přihláškový formulář: