ChinesePoint

Kurzy korejštiny: Mírně pokročilí III

korejština pro mírně pokročilé III

Kurzy korejštiny: Mírně pokročilí III
19.9.2018 - 9.1.2019, st 17:00 - 18:30 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu

 

  • Výuka probíhá podle učebnice Easy to Learn Korean 2 (lekce 1 – 6), kterou vydala korejská univerzita Sungkyunkwan. Výuka je doplňována o různé další materiály zaměřené na rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatických konstrukcí a zlepšení konverzačních dovedností.
  • Kurz vede český lektor s univerzitním vzděláním v oboru koreanistiky.
  • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60%, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu korejštiny pro mírně pokročilé IV.
  • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob). Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.

 

 

Co se v kurzu naučíte?

 

Mezi probíranou látku budou patřit především gramatické konstrukce pro vyjádření záměru, vyzkoušení něčeho nového, časové souslednosti, vedlejší věty přívlastkové nebo zdůraznění vlastního postoje. Dále se studenti naučí vyjádřit spojky nebo a zatímco, vyjádřit dovednost, nutnost a v neposlední řadě frekvenci opakované činnosti.   

 

Konverzovat se bude na mnoho zajímavých témat, jako je „cestování“, „oslavy Nového roku“, „tradiční korejská kultura“, „nakupování“ nebo „zábavní průmysl“. Studenti budou dostávat zajímavé texty, při jejichž čtení si budou osvojovat novou slovní zásobu a každou hodinu budou využívány též poslechy z učebnice Easy to Speak Korean 3. 

 

 


Přihláškový formulář: