ChinesePoint

Kurzy korejštiny: Pokročilí začátečníci

korejština pro pokročilé začátečníky...

Kurzy korejštiny: Pokročilí začátečníci
13.2. - 5.6.2019, st 18:40 - 20:10 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

Popis kurzu

 

  • Výuka probíhá podle učebnice Easy to Learn Korean 1 (lekce 7-11), kterou vydala korejská univerzita Sungkyunkwan. Výuka je dále doplňována o různé další materiály.
  • Standardní kurz korejštiny je koncipován jako komplexní studium jazyka pro ty, kdo chtějí tento asijský jazyk ovládnout do hloubky ve všech aspektech. Lektoři vedou interaktivní výuku s důrazem na rozvoj každé jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslechu, konverzace i rozvoje slovní zásoby
  • Kurz vede český lektor s univerzitním vzděláním v oboru koreanistiky.
  • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob) pro individuální přístup a větší efektivitu výuky. Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.
  • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60%, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu korejštiny pro pokročilé začátečníky. 

 

Co se v kurzu naučíte?

 

  • naučíte se pokročilejší gramatické jevy: časové určení, "jenom" a "pouze", spojka "nebo" u podstatných jmen, minulý čas, vyjádření "jet něčím"; zdvořilost vůči podmětu; slovesná koncovka dotvrzovací, budoucí čas (krátká varianta), telefonické obraty, koncovka 3. pádu podstatných jmen, přítomný čas průběhový, slovesná koncovka návrhu, vybízení; 7. pád podstatných jmen, zápor; souvětí podřadné podmínkové, nepravidelná slovesa s p-kmenem, souvětí se spojkou „a tak“, zápor ve větách rozkazovacích, nepravidelná slovesa s rŭ-kmenem, slovesa s t-kmenem a l-kmenem, participia kvalitativních sloves a dějových sloves
  • rozšíříte svoji slovní zásobu; v kurzu se budeme věnovat těmto okruhům: denní rozvrh, exkurze po Soulu, systém korejské zdvořilosti, telefonování, psaní emailu, v restauraci, cestování, nakupování oblečení, domněnky o současné situaci, prosba, pravidla a předpisy, porovnávání město vs. venkov, filmy
  • na konci kurzu budete schopni vést jednoduchou konverzaci, např. budete umět představit sebe i někoho jiného, zeptat se na čas i místo, vyprávět jednoduchý příběh
  • budete schopni napsat jednoduchý text

 

Pokud se chcete ujistit, že jste zvolil/a správnou úroveň jazykového kurzu nebo si jen chcete zopakovat to nejdůležitější z kurzu korejštiny pro začátečníky, otestujte své znalosti zde.

 

 


Přihláškový formulář: