ChinesePoint

Kurzy korejštiny: Začátečníci

Korejština pro začátečníky...

Kurzy korejštiny: Začátečníci
15.2. - 31.5.2019, pá 16:00 - 17:30 (30 VH, 1x týdně 90 min.)

 

Popis kurzu

 

  • Výuka probíhá podle učebnice Easy to Learn Korean 1 (lekce 1-6), kterou vydala korejská univerzita Sungkyunkwan. Výuka je dále doplňována o různé další materiály, zaměřené na zvládnutí korejské abecedy hangul, rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatických konstrukcí a zlepšení konverzačních dovedností. 
  • Kurz vede český lektor s univerzitním vzděláním v oboru koreanistiky.
  • Na konci kurzu studenti skládají test. Získají-li v testu více než 60%, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu korejštiny pro začátečníky. 
  • Studentům zaručujeme malé studijní skupinky (min. 3, max. 7 osob). Jedna výuková hodina trvá 45 min. Nevyučujeme ve dnech státních svátků.

 

 

 

Co se v kurzu naučíte?

 

  • korejské písmo hangul
  • základy korejské fonetiky
  • gramatika: být/nebýt (ve smyslu „něco je něco/někdo je někdo“) ve stupni formální zdvořilosti, způsob oznamovací a tázací, čas přítomný; slovní pořádek ve větě; přídavná jména přivlastňovací, nepravidelné tvoření slovesných tvarů neformální zdvořilosti; dlouhý zápor u sloves; zdvořilost vůči podmětu, "pravidelné" tvoření slovesných tvarů neformální zdvořilosti; souvětí souřadné v poměru slučovacím (spojka „a“ v souvětí); koncovka příslovečného určení času („kdy?“), krátký a dlouhý zápor, směřování („kam?“); koncovka místa děje („kde?“); mít/nemít rád + 4. pád, korejská řada číslovek; zkracování u ukazovacích zájmen; numerativy, hovorová spojka „a“ mezi větnými členy; tvoření souvětí souřadného odporovacího („…, ale…“), koncovka směru
  • konverzační okruhy: základní zdvořilostní fráze, představování sebe a dalších osob, rodina, orientace ve městě, koníčky, korejské jídlo, data a čas, nakupování, nejběžnější činnosti v lidském životě a slovesa pro ně
  • na konci kurzu budete schopni vést jednoduchou konverzaci, např. budete umět představit sebe i někoho jiného, říct, co máte či nemáte rádi, sdělit, kam jste jeli o víkendu a co jste tam dělali

 

 


Přihláškový formulář: