Čínština

Studujte s námi čínštinu ve skupinových jazykových kurzech prezenčních nebo online kurzech, v letních kurzech nebo v individuálních kurzech připravených podle vašich požadavků. Chystáte se na mezinárodní zkoušku HSK? Připravíme vás na všechny úrovně!

Kristýna

“Potěší mě úsměvy studentů, když se jim zadaří”

Shi Yue

"Chinese classes with Chinese native speakers, I love to have a laugh in my classes"

Jitka

"Ani ve skupinových kurzech nikdo nezůstane stranou, zapojíte se všichni"

Jáchym

"Učím čínsky dospělé i malé děti"

Julia

"I will teach you Chinese and tell you about Taiwan"

Kateřina

"Naši studenti čínštiny mají vysokou úspěšnost při mezinárodních zkouškách z čínštiny HSK"

Markéta

"Baví mě hravé hodiny čínštiny pro děti i dospělé"

Tao Qiong

"Pomůžu vám s gramatickými a konverzačními dovednostmi v čínštině. Připravím vás na mezinárodní zkoušky z čínštiny"

Lee Haining

"Vždy najdu cestu, jak vám čínštinu jednoduše přiblížit"

Russell

"Konverzační hodiny čínštiny jsou dialog, který nezná kulturní hranice"

Marína


Kurzy čínštiny

Studujte s námi čínštinu prezenčně nebo v online kurzu! Vyučujeme podle kvalitních čínských učebnic Standard Course HSK sestavených speciálně pro výuku cizinců. V kurzech o maximálně 8 účastnících vás budou vyučovat čeští lektoři s univerzitním vzděláním a rodilí mluvčí s bohatými lektorskými zkušenostmi. Ve vyšších úrovních do kurzů začleňujeme zjednodušené aktuální zprávy z Číny i celého světa. Skupinové semestrální kurzy jsou zakončeny online testem, ve kterém by studenti měli dosáhnout alespoň 60% bodů. Hlavním účelem testu je získání zpětné vazby pro studenta i lektora.

Kurzy jsou cíleně sestaveny tak, aby studenty postupně připravovaly na úspěšné složení mezinárodních zkoušek z čínštiny HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi 汉语水平考试). Úspěšnost našich studentů pravidelně přesahuje 90%.

Jazyk
Úroveň
Sezóna
 • Online čínština pro začátečníky
  24.9.2020 - 14.1.2021 čtvrtek 18:00 - 19:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud ještě s čínštinou nemám žádné zkušenosti
  • Ano, pokud nemohu pravidelně dojíždět na hodiny do školy nebo mi vyhovuje práce a studium z domova

  Před registrací se ujistím, že mám pro online výuku dostatečně kvalitní připojení k internetu (např. vyzkouším Skype nebo jiný online nástroj, zda je připojení stabilní).

  Co mě v kurzu čeká a co se naučím?

  • Seznámím se s fonetickým systémem čínského jazyka a jeho čtyřmi tóny
  • Naučím se číst i psát celosvětově užívanou transkripci čínštiny – pinyin
  • Naučím se číst, případně psát čínské znaky
  • Po prvním semestru se dokážu představit, říci něco o svých dovednostech, zeptat se na věk, datum i dny v týdnu
  • Osvojím si použití osobních zájmen, slovesa identifikace, adjektivního přísudku, číslovek, záporných vět, některé ze způsobů tvoření otázek, přivlastňování a tvoření konstrukcí se slovesem zai
  • Připravím se na postup do navazujícího kurzu úrovně čínština pro pokročilé začátečníky

  A co ještě navíc?

  • budu mít k dispozici doplňkové online zdroje a nástroje, protože i my žijeme v moderním světě
  • naučím se psát čínsky na klávesnici a budu vědět, jak třeba napsat mail
  • i závěrečný test si budu moct vyplnit online, v čase, který mi vyhovuje
  • ve skupině budeme max. 4 studenti, aby vše fungovalo hladce
  Objednat za 4500 Kč
 • Čínština pro začátečníky
  21.9.2020 - 18.1.2021 pondělí 17:00 - 18:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem úplný začátečník, nepředpokládá se žádná znalost čínštiny

  Co mě v kurzu čeká?

  • Lekce 1-7 v učebnici Standard Course HSK 1
  • Zkušený a milý český lektor
  • Seznámím se s fonetickým systémem čínského jazyka a jeho čtyřmi tóny
  • Naučím se číst i psát celosvětově užívanou transkripci čínštiny – pinyin
  • Naučím se psát čínské znaky
  • Po prvním semestru se dokážu představit, říci něco o svých dovednostech, zeptat se na věk, datum i dny v týdnu
  • Osvojím si použití osobních zájmen, slovesa identifikace, adjektivního přísudku, číslovek, záporných vět se záporkou bu, některé ze způsobů tvoření otázek, přivlastňování a tvoření konstrukcí se slovesem zai
  • Získám slovní zásobu v rozsahu cca 100 slov
  • Připravím se na postup do navazujícího kurzu úrovně čínština pro pokročilé začátečníky
  Objednat za 5550 Kč
 • Čínština pro pokročilé začátečníky - kurz je naplněn
  22.9.2020 - 19.1.2021 úterý 18:45 - 20:15 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem absolvoval kurz čínštiny pro začátečníky nebo  mám probranou látku do lekce 7 v učebnici Standard Course HSK 1
  • Ano, pokud ovládám osobní zájmena, sloveso shi, přídavná jména v přísudku, číslovky, záporku bu, umím vytvořit otázku s částicí ma i některými tázacími slovy, přivlastňování a použití slovesa zai

  Co mě v kurzu čeká?

  • Lekce 8-15 v učebnici Standard Course HSK 1
  • Zkušený a milý český lektor
  • Prohloubím si znalosti čínského znakového písma
  • Seznámím se s okruhy jako je práce, čas, počasí, cestování a nakupování oblečení
  • Osvojím si použití tázacích slov a dovětků, větných konstrukcí se slovesem you, umístění časových slov ve větě, tvoření otázek, užití příslovce jiu, pořádek slov ve větě a základy stavby souvětí
  • Rozšířím si slovní zásobu v rámci úrovně HSK 1 a připravím se na test úrovně HSK 1
  • Připravím se na postup do navazujícího kurzu čínštiny pro mírně pokročilé I
  Objednat za 5550 Kč
 • Čínština pro mírně pokročilé I
  22.9.2020 - 19.1.2021 úterý 18:45 - 20:15 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem absolvoval kurz čínštiny pro pokročilé začátečníky nebo mám probranou látku učebnice Standard Course HSK 1 a ovládám slovní zásobu a gramatické jevy úrovně HSK 1

  Co mě v kurzu čeká?

  • Lekce 1-5 v učebnici HSK Standard Course 2
  • Zkušený a milý český lektor
  • Prohloubím si znalosti čínského znakového písma
  • Osvojím si použití modálního slovesa yao, stupňování přídavných jmen, užití příslovce jiu a hai, tvoření konstrukcí „shi…de“ a časových vět.
  • Naučím se lépe popsat aktivity všedního dne, plán cesty a věci každodenní potřeby
  • Připravím se na postup do navazujícího kurzu čínštiny pro mírně pokročilé II
  Objednat za 5550 Kč
 • Čínština pro mírně pokročilé II
  21.9.2020 - 18.1.2021 pondělí 18:40 - 20:10 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem absolvoval kurz čínštiny pro mírně pokročilé I nebo mám probranou látku do lekce 5 v učebnici Standard Course HSK 2
  • Ano, pokud mám znalosti odpovídající úrovni HSK 1

  Co mě v kurzu čeká?

  • Lekce 6-10 v učebnici Standard Course HSK 2
  • Zkušený a milý český lektor
  • V gramatice si osvojím partikule guo, vět bez podmětu, směrové modifikace, tvoření konstrukcí „bu yao…le“ , užití komplementu stupně a modálních sloves
  • V konverzaci se zlepším v pojmenování míst ve městě, dopravních prostředků, naučím se vyjádřit prosbu či touhu a budu umět jednoduše popsat svůj zdravotní stav
  • Připravím se na postup do navazujícího kurzu čínštiny pro mírně pokročilé III
  Objednat za 5550 Kč
 • Čínština pro mírně pokročilé III
  21.9.2020 - 18.1.2021 pondělí 18:40 - 20:10 30 lekcí 1x týdně 90 minut
  22.9.2020 - 19.1.2021 úterý 17:00 - 18:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem absolvoval kurz čínštiny pro mírně pokročilé II nebo mám probranou látku do lekce 10 v učebnici Standard Course HSK 2
  • Ano, pokud ovládám použití partikule guo, vět bez podmětu, směrové modifikace, tvoření konstrukcí „bu yao…le“  a „shi…de", užití komplementu stupně, modálních sloves a modifikovaných sloves

  Co mě v kurzu čeká?

  • Lekce 11-15 v učebnici Standard Course HSK 2
  • Zkušený a milý český lektor
  • Budu rozvíjet svou slovní zásobu na základě doplňkových materiálů a zjednodušené četby – především krátkých novinových článků či jednoduchých příběhů
  • Zlepším si schopnost čtení s porozuměním a konverzační schopnosti, osvojím si použití srovnávacích konstrukcí s bi a konstrukcí se slovesnou příponou zhe a intenzivně si zopakuji slovní zásobu a gramatické jevy úrovně HSK 2
  • Připravím se na úspěšné složení mezinárodní zkoušky úrovně HSK 2
  • Připravím se na postup do navazujícího kurzu čínštiny pro středně pokročilé I
  Objednat za 5550 Kč
 • Čínština pro středně pokročilé II
  22.9.2020 - 19.1.2021 úterý 17:00 - 18:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem absolvoval kurz čínštiny pro středně pokročilé I nebo mám probranou látku učebnice Standard Course HSK 3 do lekce 5
  • Ano, pokud ovládám slovní zásobu a gramatické jevy úrovně HSK 2 a částečně slovní zásobu a gramatické jevy HSK 3 a jsem schopen číst souvislé zjednodušené texty (na úrovni HSK 2/3)

  Co mě v kurzu čeká?

  • Lekce 6-10 v učebnici Standard Course HSK 3
  • Zkušený a milý český lektor
  • Budu rozvíjet svou slovní zásobu na základě doplňkových materiálů a zjednodušené četby – především krátkých novinových článků či jednoduchých příběhů
  • Zlepším si schopnost čtení s porozuměním a konverzační schopnosti, osvojím si použití potenciální formy, správné užití příslovcí gang a gangcai, you a zai, konstrukcí yue A yue B a pokročilé užití srovnávacích konstrukcí s bi
  • Připravím se na postup do navazujícího kurzu čínštiny pro středně pokročilé III
  Objednat za 5550 Kč
 • Čínština pro středně pokročilé III
  21.9.2020 - 18.1.2021 pondělí 18:40 - 20:10 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem absolvoval kurz čínštiny pro mírně pokročilé II nebo mám probranou látku učebnice Standard Course HSK 3 do lekce 10
  • Ano, pokud ovládám slovní zásobu a gramatické jevy úrovně HSK 2 a částečně slovní zásobu a gramatické jevy HSK 3 a jsem schopen číst souvislé zjednodušené texty (na úrovni HSK 2/3)

  Co mě v kurzu čeká?

  • Lekce 11-15 v učebnici Standard Course HSK 3
  • Zkušený a milý český lektor
  • Budu rozvíjet svou slovní zásobu na základě doplňkových materiálů a zjednodušené četby – především krátkých novinových článků či jednoduchých příběhů
  • Zlepším si schopnost čtení s porozuměním a konverzační schopnosti, osvojím si použití konstrukcí s ba, správné užití příslovcí cai a jiu, užití konstrukce s yibian…yibian… pro vyjádření dvou současně probíhajících dějů a vyjádření souslednosti dějů s konstrukcemi xian…zai/you…ranhou
  • Připravím se na postup do navazujícího kurzu úrovně čínštiny pro středně pokročilé IV
  Objednat za 5550 Kč
 • Čínština pro pokročilé IV
  21.9.2020 - 18.1.2021 pondělí 17:00 - 18:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem absolvoval kurz čínštiny pro pokročilé III nebo mám probranou látku do lekce 12 v učebnici Standard Course HSK 4B 下
  • Zkušený a milý český lektor
  • Ano, pokud ovládám slovní zásobu a gramatické jevy úrovně HSK 3 a částečně slovní zásobu a gramatické jevy úrovně HSK 4 a jsem schopen číst souvislé zjednodušené texty na úrovni HSK 4

  Co mě v kurzu čeká?

  • Lekce 13-16 v učebnici Standard Course HSK 4B
  • Budu rozvíjet svou slovní zásobu na základě doplňkových materiálů a zjednodušené četby – především krátkých novinových článků či jednoduchých příběhů
  • Osvojím si použití nových konstrukcí s použitím slovní zásoby HSK 4 např. na...laishuo 拿…来说; ouer 偶尔, jiran 既然, suizhe 随着, či správné užití některých synonymních výrazů jako např. kongpa 恐怕 a pa 怕.
  • Připravím se na postup do navazujícího kurzu úrovně čínštiny pro pokročilé V
  Objednat za 5550 Kč
V Chinese Pointu navštěvuji individuální kurz čínštiny pro dva studenty s rodilou mluvčí již několik let a s kvalitou a úrovní vzdělávání / přípravou lektorky na lekci a organizací lekcí a výuky jsem maximálně spokojená. Blanka Trojan-Svobodová soudní tlumočnice/překladatelka
Do Chinese Pointu docházím již několik let a je to moc příjemné místo! Jakoby asijské jazyky lákaly samé usměvavé a příjemné lidi, ať už na straně lektorů anebo studentů:-) Na jazykové škole kromě kvalitní výuky oceňuji návaznost jazykových kurzů a především flexibilitu při jejich úpravách tak, aby to studentům vyhovovalo - je možné oddálit začátek, kurz prodloužit a podobně. Když se pár studentů domluví, lze otevřít kurz nový se specifickým zaměřením, například na čtení zjednodušené literatury třeba přes letní prázdniny. Škola prostě vychází svým klientům vstříc bez ohledu na to, zda studují individuálně nebo ve skupině a toho si velice cením. Také oceňuji širokou nabídku učebnic a studijních materiálů. Škola mi velmi pomohla v přípravě a úspěšném složení mezinárodních jazykových zkoušek. A hlavně - mají se mnou trpělivost, protože mi to jde pomalu:-)
Absolvovala jsem pomaturitní studium japonštiny s minimálními počátečními znalostmi. Za rok jsem se opravdu hodně naučila a jsem připravena absolvovat JLPT. Prostředí i učitelky byly velmi příjemné. Naučila jsem se hodně o jazyku, kultuře a historii Japonska, Koreje a Číny. Toto studium je určitě vhodné pro ty, co chtějí do Japonska, na zkoušky i na vysokou školu. Nemám co vytknout.
Když jsem začala navštěvovat pomaturitní studium čínštiny, nebylo mi ani známo, jak čínština zní. Po deseti měsících se mohu dívat na filmy a videa v čínštině, komunikovat s čínsky mluvícími kamarády a hosty v hotelu, kde mám brigádu a také jsem znalost jazyka využila při mé první cestě do Asie. Samozřejmě nerozumím všemu, a čeká mne ještě dlouhá cesta, ale přesto je to obrovský posun. Nejvíce si cením přístupu skvělých lektorů lektorů a paní ředitelky. Všichni jsou velmi ochotní pomoci a poradit a dělají maximum pro to, aby naučili.

Chci se poradit

Rádi byste se přihlásili na kurz, ale nevíte který zvolit? Pokud si nejste jistí svou úrovní, ozvěte se nám a domluvíme termín společné konzultace. Určitě dospějeme ke zdárnému výsledku, doporučíme vhodný kurz i studijní materiály.

Ozvěte se, domluvíme termín

Otestujte se

Láká vás některý asijský jazyk anebo už něco máte nastudováno a chcete si své znalosti ověřit? Vyzkoušejte některý z našich on-line testů a zjistěte, jak si vedete anebo načerpejte nové informace.

Chci zkusit test

Přikupte si učebnici

Rádi máte vše po ruce na jednom místě v úhledné vazbě? Anebo raději studujete napřed či sami? Ať už tak či onak, nepřehlédněte hlavní i doplňkové studijní materiály z našeho eshopu. Objednejte si učebnici a vyzvedněte si ji před zahájením kurzu!

HSK Standard Course 1
620 Kč

HSK Standard Course 2
620 Kč

Vocabulary for New HSK
398 Kč

Discover China 1
1121 Kč

HSK Standard Course 1
620 Kč

HSK Standard Course 2
620 Kč

Vocabulary for New HSK
398 Kč

Discover China 1
1121 Kč

FAQ

Kolik má čínština tónů?

Čínština má čtyři tóny - rovný, stoupající, hluboký a klesající. Tón je nedílnou součástí každé slabiky a co je naprosto zásadní - změníme-li tón, změníme také význam slabiky.

Naučím se čínsky, i když nemám hudební sluch?

Všichni víme, že čínština zní tak trochu jinak v porovnání s evropskými jazyky, na které je naše ucho přivyklé. Mohlo snadno stát, že drobnou záměnou hlásek (tedy drobnou pro nás, nikoli pro čínské ucho) zcela změníme význam slova nebo celé věty. To vše je ale jen otázka trošky cviku. Až tuto dovednost získáte, budete se jen dobře bavit, až opět uslyšíte v televizi pokus některého z moderátorů vyslovit správně čínské jméno. A opravdu to není tak, že čínsky se naučí jen ti šťastní jedinci se 100% hudebním sluchem. Je to především o tréninku a píli.

Za jak dlouho se naučím čínsky?

K jaké úrovni směřujete? Pokud je vaším cílem domluvit se při putování Čínou jako turista, potom budete potřebovat půl roku až rok. Chcete si číst knihy v čínštině? Potom počítejte s tím, že budete potřebovat dva až tři roky, abyste si přečetli jednodušší knížky. A pokud je vaším cílem mezinárodní zkouška z čínštiny úrovně HSK 1, potom počítejte s jedním rokem nebo rokem a půl poctivého studia.

Má smysl učit se psát také čínské znaky?

Je prokázáno, že naučit se čínsky "pouze" mluvit je proces výrazně rychlejší než poctivé studium včetně čínského písma. Výhody jsou ale jen krátkodobé. Po dosažení střední úrovně budete těžko pokračovat dál, protože díky čínské homofonii (stejně znějícím slovům) nestačí znaky zapisovat jen transkripcí do latinky. Také si v čínštině nic nepřečtete, nenajdete si znak ve slovníku... Pokud se tedy chcete čínštině věnovat seriózně, zkuste se znaky učit od první lekce. A až proniknete do čínských znaků, zjistíte, že většina čínských znaků je logicky strukturovaná. A navíc - čínské znaky jsou krásné.

Kolik existuje čínských znaků?

Číňané říkají, že "znaků je jako chlupů na volovi". Největší čínský slovník obsahuje asi 56 000 znaků. Čínský školák se na základní škole naučí 2 500 znaků a na střední škole dalších 1 000 znaků. Abyste si přečetli většinu čínských nezjednodušených článků, mělo by vám stačit asi 2 000 - 2 500 znaků.

Zvládnu se naučit čínskou gramatiku?

Po prvních vyčerpávajících krocích při snaze vyslovit vše čínsky správně nebo to správně zapsat s úlevou zjistíte, že zatímco s fonetikou a písmem byla trošku dřina, s čínskou gramatikou to půjde o poznání lépe. Je totiž vcelku jednoduchá a určitě vás nebude zatěžovat desítkami časů jako např. angličtina nebo francouzština. Naopak, čínská gramatika je tak prostá, že budete překvapeni, jak snadné je vyjádřit třeba minulý čas. Základem je správný slovosled!