Korejština

Kurzy korejštiny zajišťujeme pod vedením českých lektorů, systematicky ve všech aspektech výuky jako je čtení, psaní, poslechové dovednosti, ale i písemný projev a mluvení. Cíleně připravujeme na zkoušky z korejštiny TOPIK na všech úrovních.

Štěpánka

"Vyučuji v pomaturitním studiu korejštiny"

paní Choi

"Vedu hodiny konverzace"

Mája

"Učím skupinové kurzy i individuální studenty"

Jolana

"Vyučujeme také podle učebnic Yonsei Korean"

Tereza

"Baví mě výuka ve skupině i po skypu"


Kurzy korejštiny

Studujte s námi korejštinu. Studentům zaručujeme malé studijní skupinky o 3 - 8 osobách pro individuální přístup a efektivní výuku. Ve výuce neopomíjíme vhled do kulturních souvislostí, které k jazyku patří.

Prezenčním nebo online kurzem vás provedou čeští lektoři s univerzitním vzděláním a stážemi v Koreji, nebo kvalifikovaní rodilí mluvčí. Učíme podle ověřených korejských učebnic i dalších doplňkových materiálů. Pro studenty máme široký fond knihovny s mnoha tituly od učebnic po beletrii k zapůjčení. Skupinové semestrální kurzy jsou zakončeny online testem, ve kterém by studenti měli dosáhnout alespoň 60% bodů. Hlavním účelem testu je získání zpětné vazby pro studenta i lektora.

Kurzy jsou sestaveny tak, aby studenty postupně připravovaly na úspěšné složení mezinárodních zkoušek z korejštiny TOPIK.

Jazyk
Úroveň
Sezóna
 • Intenzivní letní korejština pro začátečníky - kurzy jsou naplněny
  7.7. - 30.7.2020 - KURZ JE NAPLNĚN úterý + čtvrtek 10:00 - 12:30 26 lekcí 2x týdně 150 minut
  8.7. -3.8.2020 pondělí + středa 17:30 - 20:00 26 lekcí 2x týdně 150 minut
  3.8. - 26.8.2020 pondělí + středa 17:30 - 20:00 26 lekcí 2x týdně 150 minut
  4.8. - 27.8.2020 úterý + čtvrtek 10:00 - 12:30 26 lekcí 2x týdně 150 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud chci strávit léto něčím zajímavým, co mi rozšíří obzory
  • Ano, pokud ještě s korejštinou nemám žádné nebo jen malé zkušenosti

  Co mě v kurzu čeká a co se naučím?

  • Učivo lekce 1-3 z učebnice Yonsei Korean 1-1
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se korejské písmo hangul 한글 číst i psát.
  • Naučím se představit se, pojmenovat a lokalizovat předměty ve třídě, doma, jednoduše popsat svou rodinu a rodné město, povídat o tom co a kde studuji, kam jdu a seznámíme se též s korejskou kuchyní.
  • Začnu postupně pronikat do tajů korejské gramatiky, poznám dvě odlišná slovesa „být“, seznámím se s některými koncovkami formální zdvořilosti, ukazovacími zájmeny, některými pádovými i významovými partikulemi apod.
  • Od září můžu pokračovat v navazujícím kurzu korejštiny pro pokročilé začátečníky podle stejné učebnice Yonsei Korean
  Objednat za 3400 Kč
 • Kurz četby v korejštině pro mírně pokročilé
  21.7. - 25.8.2020 úterý 17:30 - 19:30 16 lekcí 1x týdně 120 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud chci pokračovat s korejštinou, zopakovat a rozšířit, co už znám
  • Ano, pokud za sebou mám 2 nebo 3 semestry korejštiny

  Co mě v kurzu čeká?

  • Zkušený a milý český lektor
  • 6 setkání po 120 minutách, celkem 720 minut výuky
  • Procvičení čtení i mluvení, možnost doplnit, co mi dělá problémy
  • Rozšíření znalostí o korejských reáliích, společnosti a mnoho dalších zajímavostí

  Jak bude kurz probíhat?

  • V každém setkání si přečteme část zjednodušeného textu, který si student bude předem připravovat
  • Pod vedením lektora si vše přeložíme, případně doplníme mezery v gramatice či slovní zásobě
  • Text si poslechneme i jako nahrávku v podání rodilého mluvčího
  • Zdokonalíme konverzační dovednosti při odpovídání na otázky k textu
  Objednat za 3040 Kč
 • Kurz četby v korejštině pro středně pokročilé
  8.7. - 12.8.2020 středa 15:00 - 17:00 16 lekcí 1 x týdně 120 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud chci pokračovat s korejštinou, zopakovat a rozšířit, co už znám
  • Ano, pokud za sebou mám 4 nebo 5 semestrů korejštiny

  Co mě v kurzu čeká?

  • Zkušený a milý český lektor
  • 6 setkání po 120 minutách, celkem 720 minut výuky
  • Procvičení čtení i mluvení, možnost doplnit, co mi dělá problémy
  • Rozšíření znalostí o korejských reáliích, společnosti a mnoho dalších zajímavostí

  Jak bude kurz probíhat?

  • V každém setkání si přečteme část zjednodušeného textu, který si student bude předem připravovat
  • Pod vedením lektora si vše přeložíme, případně doplníme mezery v gramatice či slovní zásobě
  • Text si poslechneme i jako nahrávku v podání rodilého mluvčího
  • Zdokonalíme konverzační dovednosti při odpovídání na otázky k textu
  Objednat za 3040 Kč
 • Korejština pro začátečníky
  24.9.2020 - 14.1.2021 čtvrtek 18:00 - 19:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud ještě s korejštinou nemám žádné zkušenosti
  • Ano, pokud už umím částečně abecedu hangul, pár slovíček, ale ještě moc nevím o gramatice

  Co mě v kurzu čeká a co se naučím?

  • Učivo lekce 1-3 z učebnice Yonsei Korean 1-1
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se korejské písmo hangul 한글 číst i psát.
  • Naučím se představit se, pojmenovat a lokalizovat předměty ve třídě, doma, jednoduše popsat svou rodinu a rodné město, povídat o tom co a kde studuji, kam jdu a seznámíme se též s korejskou kuchyní.
  • Začnu postupně pronikat do tajů korejské gramatiky, poznám dvě odlišná slovesa „být“, seznámím se s některými koncovkami formální zdvořilosti, ukazovacími zájmeny, některými pádovými i významovými partikulemi apod.
  Objednat za 5550 Kč
 • Online kurz korejštiny pro začátečníky
  22.9.2020 - 19.1.2021 úterý 15:00 - 16:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud ještě s korejštinou nemám žádné zkušenosti
  • Ano, pokud už třeba umím pár slovíček a něco z hangulu, ale ještě moc nevím o gramatice
  • Ano, pokud nemohu pravidelně dojíždět na hodiny do školy nebo mi vyhovuje práce a studium z domova

  Před registrací se ujistím, že mám pro online výuku dostatečně kvalitní připojení k internetu (např. vyzkouším Skype nebo jiný online nástroj, zda je připojení stabilní).

  Co mě v kurzu čeká a co se naučím?

  • Zkušená a milá kvalifikovaná lektorka korejštiny - rodilá mluvčí s výbornou znalostí češtiny
  • Lekce 1-3 z učebnice Yonsei Korean 1-1
  • Naučím se abecedu hangul
  • Spolužáci se stejným zápalem a nadšením pro korejštinu
  • Zjistím, jak korejština funguje včetně slovosledu, zdvořilosti a výslovnosti
  • Dovedu se představit, pozdravit, pojmenovat předměty kolem sebe, povídat o tom co kde studuji, o svém městě, seznámím se s korejskou kuchyní
  • Začnu postupně pronikat do tajů korejské gramatiky, poznám dvě odlišná slovesa "být", seznámím se s některými koncovkami formální zdvořilosti, ukazovacími zájmeny, některými pádovými a významovými partikulemi.

  A co ještě navíc?

  • budu mít k dispozici doplňkové online zdroje a nástroje, protože i my žijeme v moderním světě
  • naučím se psát korejsky na klávesnici a budu vědět, jak třeba napsat mail
  • i závěrečný test si budu moct vyplnit online, v čase, který mi vyhovuje
  • ve skupině budeme max. 4 studenti, aby vše fungovalo hladce
  Objednat za 4500 Kč
 • Korejština pro pokročilé začátečníky
  21.9.2020 - 18.1.2021 pondělí 16:00 - 17:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud už za sebou mám kurz na úrovni Začátečníci nebo umím věci, které jsou jeho obsahem

  Co mě v kurzu čeká a co se naučím?

  • Učivo lekce 4 a 5 z učebnice Yonsei Korean 1-1 a 6 z učebnice Yonsei Korean 1-2
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se či si osvěžím číslovky korejské i sinokorejské, korejsky čas a datum, povídat o svém denním režimu, nakupovat apod.
  • Prohloubím své začátečnické znalosti gramatiky, naučím se koncovky neformální zdvořilosti, minulý čas, rozšířím znalost partikulí, naučím se participia, začnu se učit nepravidelná slovesa, tvořit souvětí a další gramatické konstrukce.
  Objednat za 5550 Kč
 • Korejština pro mírně pokročilé I
  21.9.2020 - 18.1.2021 pondělí 18:00 - 19:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud už za sebou mám kurz na úrovni Pokročilí začátečníci nebo umím věci, které jsou jeho obsahem
  • Ano, pokud už mám nastudováno do lekce 6 v učebnici Yonsei Korean 1-2

  Co mě v kurzu čeká a co se naučím?

  • Učivo lekce 7 - 9 z učebnice Yonsei Korean 1-2 
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se zeptat se na cestu, základní navigaci, jednoduše telefonovat, povídat o počasí, ročních obdobích a aktivitách v nich.
  • V gramatice mne čekají další partikule, další typy souvětí, další nepravidelná slovesa, modality a gramatické konstrukce s konkrétním významem.
  Objednat za 5550 Kč
 • Korejština pro mírně pokročilé III
  23.9.2020 - 20.1.2021 středa 17:00 - 18:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud už za sebou mám kurz  Mírně pokročilí II nebo umím věci, které jsou jeho obsahem
  • Ano, pokud už mám prostudováno do lekce 2 z učebnice Yonsei Korean 2-1

  Co mě v kurzu čeká?

  • Učivo lekce 3-5 z učebnice Yonsei Korean 2-1 
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se objednat si zboží a nakupovat v různých obchodech. Zkusím pozvat korejské přátele na rozmanité akce, zjistím, co se dělá v Koreji při všelijakých příležitostech jako je narozeninová oslava, kolaudace, svatba apod., poznám podrobněji cestování v různých prostředcích hromadné dopravy.
  • V gramatice začnu s koncovkami nezdvořilé řečí (s tykáním) a naučím se řadu nových typů souvětí a gramatických konstrukcí s konkrétním významem.
  Objednat za 5550 Kč
 • Korejština pro mírně pokročilé IV
  22.9.2020 - 19.1.2021 úterý 16:30 - 18:00 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud už za sebou mám kurz na úrovni Mírně pokročilí III nebo umím věci, které jsou jeho obsahem
  • Ano, pokud už mám nastudováno do lekce 5 v učebnici Easy to Learn Korean 2-2

  Co mě v kurzu čeká?

  • Učivo lekce 6-8 z učebnice Yonsei Korean 2-2
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci s možná různou motivací, ale se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se slovní zásobu potřebnou na různých místech veřejné infrastruktury (v knihovně, na poště, v bance apod.), naučím se napsat e-mail, zanechat hlasovou zprávu, poslat sms apod. Seznámím se s potřebnou slovní zásobou a obraty, kdyby v Koreji přišla nemoc (názvy základní nemocí, jednoduše popsat příznaky, navštívit lékárnu či nemocnici).
  • V gramatice poznám a postupně si upevním, jak zreprodukovat něčí výpověď, seznámím se tedy s pravidly pro nepřímou řeč. Naučím se nové gramatické konstrukce s konkrétním významem, nové typy souvětí a nové slovesné koncovky, řadu slovesných postpozic a složitějších významových partikulí.
  Objednat za 5550 Kč
 • Korejština pro středně pokročilé I online
  25.9. 2020 - 15.1.2021 pátek 15:00 - 16:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud už za sebou mám kurz na úrovni Mírně pokročilí IV nebo umím věci, které jsou jeho obsahem
  • Ano, pokud už mám nastudovaný druhý díl Easy to Learn Korean do lekce 8

  Co mě v kurzu čeká?

  • Lekce v učebnici Easy to Learn Korean 2 lekce 9 - 14 a v učebnici Easy to Speak Korean 3 - 9. a 10. lekce, Easy to Speak Korean 4 - 1. - 4. lekce
  • Osvojím si principy časových vět a průběhového času
  • Naučím se komunikovat v těchto oblastech a situacích: v bance, na poště, u kadeřníka, omluvit pozdní příchody
  Objednat za 5550 Kč

Chcete se poradit?

Rádi byste se přihlásili na kurz, ale nevíte který zvolit? Pokud si nejste jistí svou úrovní, ozvěte se nám a domluvíme termín společné konzultace. Určitě dospějeme ke zdárnému výsledku, doporučíme vhodný kurz i studijní materiály.

Ozvěte se, domluvíme termín

Otestujte se

Láká vás některý asijský jazyk anebo už něco máte nastudováno a chcete si své znalosti ověřit? Vyzkoušejte některý z našich on-line testů a zjistěte, jak si vedete anebo načerpejte nové informace.

Chci zkusit test

Výukové materiály

Rádi máte vše po ruce na jednom místě v úhledné vazbě? Anebo raději studujete napřed či sami? Ať už tak či onak, nepřehlédněte hlavní i doplňkové studijní materiály z našeho eshopu. Objednejte si učebnici a vyzvedněte si ji před zahájením kurzu!

Yonsei Korean 1
920 Kč

Yonsei Korean 2
920 Kč

Pointoy hangul
245 Kč

Yonsei Korean 1-2 WB
690 Kč

Yonsei Korean 1
920 Kč

Yonsei Korean 2
920 Kč

Pointoy hangul
245 Kč

Yonsei Korean 1-2 WB
690 Kč

FAQ:

Je korejština obtížná?

Korejština je sice jazyk velmi odlišný od češtiny, ale naučit se ji není nic nemožného. Například výslovnost není příliš složitá. Snad vám jen zpočátku bude připadat nezvyklé, že jsou v korejštině dvě různá „o“ a „e“ a některé souhlásky znějí téměř stejně. Ale pokud se děsíte nepřítele jménem tóny, s nímž se potýkají studenti čínštiny, tak si v klidu vydechněte, protože s ním se při studiu korejštiny nesetkáte. Co se týká gramatiky, má korejština určité analogické rysy s japonštinou. Pokud jste se tedy již učili japonsky, půjde vám v tomto ohledu studium korejštiny lépe. Někdy jen v podstatě stačí nahradit jednu japonskou partikuli za podobnou korejskou a máte vyhráno. Slovní zásoba je bohatá, někdy z ní jde hlava kolem, ale jestliže umíte aspoň trochu anglicky, některá slovíčka vám polezou do hlavy doslova sama. Korejština totiž z angličtiny mnoho slov převzala (např. slova jako jogging, shopping, bus, tomato), i když výslovnost bývá občas trochu zkomolená.

Za jak dlouho se naučím korejsky?

Korejština potřebuje svůj čas, podobně jako spousta jiných věcí. Pro studenta, který se ale poctivě připravuje a také si například rozšiřuje znalosti poslechem K-popu či sledováním populárních doramat, není zásadní problém již po prvním semestru pochytit základy jazyka včetně vyjadřování a frází v běžných situacích jako je představování, nakupování či objednávání v restauraci. S každým dalším semestrem se prohlubují vyjadřovací i dorozumívací schopnosti ve složitějších záležitostech. Už velmi brzy tedy budete moct s Korejci pohovořit. Bonusem je, že mají cizince, kteří se jejich mateřštinu učí, rádi a dokážou to náležitě ocenit. Úplně neznámý Korejec vám tak například koupí oběd, k nákupu vám přihodí něco zdarma, někam vás sveze nebo vám alespoň koupí lístek na autobus.

Jak je to s korejským písmem?

Odpovědí jsou samé dobré zprávy. Na rozdíl od složitých čínských znaků a komplikovaného systému japonského písma je korejské písmo jednoduché a k jeho ovládnutí vám postačí několik hodin. Jedná se o hláskovou abecedu zvanou hangul, která sestává z 24 základních písmen a funguje na principu stavění hlásek do slabik. Ve výsledku se ale příliš neliší od principu, na který jsme zvyklí třeba u latinky – co symbol, to jasně daná výslovnost a jejich vázáním vznikají slova. Dříve se abeceda často kombinovala s čínskými znaky, dnes se už téměř výhradně užívá jen hangul.

Pochopím, jak korejština funguje?

Na korejštině je příjemné, že vás nebude trápit jako třeba ve francouzštině či němčině jmenný rod, osoby pro časování ani třeba obdoba anglických členů. Také s číslem si korejština zrovna moc hlavu neláme. Takže pokud vám korejský kamarád řekne, že vám půjčí knihu, můžete očekávat cokoliv v rozmezí jedné knihy po téměř celou knihovnu. Největší výzvou tak nejspíše bude rozvinutý systém zdvořilostních stupňů, který je mnohem propracovanější než naše tykání a vykání. Výběr toho správného stupně je mnohdy zapeklitým oříškem. Pokud ale do problematiky proniknete, budete díky použitým gramatickým prostředkům schopni z jedné korejské věty poznat více, než byste poznali z té české. Vyčtete z ní, jestli je mluvčí starší nebo mladší, úroveň jeho vzdělání, jeho postavení, citové rozpoložení, blízkost osobních vztahů a mnoho dalšího.