Korejština

Kurzy korejštiny zajišťujeme pod vedením českých lektorů, systematicky ve všech aspektech výuky jako je čtení, psaní, poslechové dovednosti, ale i písemný projev a mluvení. Cíleně připravujeme na zkoušky z korejštiny TOPIK na všech úrovních.

Štěpánka

"Vyučuji v pomaturitním studiu korejštiny"

paní Choi

"Vedu hodiny konverzace"

Mája

"Učím skupinové kurzy i individuální studenty"

Jolana

"Vyučujeme také podle učebnic Yonsei Korean"

Tereza

"Baví mě výuka ve skupině i po skypu"


Kurzy korejštiny

Studujte s námi korejštinu. Studentům zaručujeme malé studijní skupinky o 3 - 8 osobách pro individuální přístup a efektivní výuku. Ve výuce neopomíjíme vhled do kulturních souvislostí, které k jazyku patří.

Kurzem vám provedou čeští lektoři s univerzitním vzděláním a stážemi v Koreji, nebo kvalifikovaní rodilí mluvčí. Učíme podle ověřených učebnic z Koreje i dalších doplňkových materiálů. Pro studenty máme široký fond knihovny s mnoha tituly od učebnic po beletrii k zapůjčení. Skupinové semestrální kurzy jsou zakončeny testem, ve kterém by studenti měli dosáhnout alespoň 60% bodů. Hlavním účelem testu je získání zpětné vazby pro studenta i lektora.

Kurzy jsou sestaveny tak, aby studenty postupně připravovaly na úspěšné složení mezinárodních zkoušek z korejštiny TOPIK.

Jazyk
Úroveň
Sezóna
 • Korejština pro začátečníky
  16.9.2019 - 13.1.2020 pondělí 18:00 - 19:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut
  24.9.2019 - 14.1.2020 úterý 15:30 - 17:00 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Kurz od 16.9. je obsazen, v kurzu od 24.9. jsou volná místa.

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud ještě s korejštinou nemám žádné zkušenosti
  • Ano, pokud už umím částečně abecedu hangul, pár slovíček, ale ještě moc nevím o gramatice

  Co mě v kurzu čeká a co se naučím?

  • Učivo lekce 1-4 z učebnice Yonsei Korean 1-1
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se korejské písmo hangul 한글 číst i psát.
  • Naučím se představit se, pojmenovat a lokalizovat předměty ve třídě, doma, jednoduše popsat svou rodinu a rodné město, povídat o tom co a kde studuji, kam jdu a seznámíme se též s korejskou kuchyní.
  • Začnu postupně pronikat do tajů korejské gramatiky, poznám dvě odlišná slovesa „být“, seznámím se s některými koncovkami formální zdvořilosti, ukazovacími zájmeny, některými pádovými i významovými partikulemi apod.
  Objednat za 5550 Kč
 • Korejština pro pokročilé začátečníky
  18.9.2019 - 8.1.2020 středa 18:40 - 20:10 30 lekcí 1x týdně 90 minut
  20.9.2019 - 10.1.2020 pátek 16:00 - 17:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud už za sebou mám kurz na úrovni Začátečníci nebo umím věci, které jsou jeho obsahem

  Co mě v kurzu čeká a co se naučím?

  • Učivo lekce 5 z učebnice Yonsei Korean 1-1 a 6-8 z učebnice Yonsei Korean 1-2
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se či si osvěžím číslovky korejské i sinokorejské, korejsky čas a datum, povídat o svém denním režimu, nakupovat, zeptat se na cestu, telefonovat apod.
  • Prohloubím své začátečnické znalosti gramatiky, naučím se koncovky neformální zdvořilosti, minulý čas, rozšířím znalost partikulí, naučím se participia, začnu se učit nepravidelná slovesa, tvořit souvětí a další gramatické konstrukce.
  Objednat za 5550 Kč
 • Korejština pro mírně pokročilé I
  18.9.2019 - 15.1.2020 středa 17:00 - 18:30 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud už za sebou mám kurz na úrovni Pokročilí začátečníci nebo umím věci, které jsou jeho obsahem
  • Ano, pokud už mám nastudováno do lekce 8 v učebnici Yonsei Korean 1-2

  Co mě v kurzu čeká a co se naučím?

  • Učivo lekce 9-10 z učebnice Yonsei Korean 1-2 a lekce 1-3 z učebnice Yonsei Korean 2-1
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se povídat o počasí, ročních obdobích a aktivitách v nich, naučím se již sofistikovaněji představit sám sebe, svou rodinu, své rodné město, zkusím představit nějaké jídlo, říct recept, seznámím se s korejskou stolovací etiketou, naučím se objednat si zboží a nakupovat v různých obchodech.
  • V gramatice mne čekají další partikule, další typy souvětí, další nepravidelná slovesa, modality a gramatické konstrukce s konkrétním významem.
  Objednat za 5550 Kč
 • Korejština pro mírně pokročilé II
  17.9.2019 - 7.1.2020 úterý 16:30 - 18:00 30 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud už za sebou mám kurz  Mírně pokročilí I nebo umím věci, které jsou jeho obsahem

  Co mě v kurzu čeká a co se naučím?

  • Učivo lekce 4-5 z učebnice Yonsei Korean 2-1 a 6-7 z učebnice Yonsei Korean 2-2
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se pozvat korejské přátele na různé typy akcí, co se dělá v Koreji při různých příležitostech jako je narozeninová oslava, kolaudace, svatba apod., poznám podrobněji cestování v různých prostředcích hromadné dopravy naučím se slovní zásobu potřebnou na různých místech veřejné infrastruktury (v knihovně, na poště, v bance apod.), naučím se napsat e-mail, zanechat hlasovou zprávu, poslat sms apod.
  • V gramatice začnu s koncovkami nezdvořilé řečí (s tykáním) a naučím se řadu nových typů souvětí a gramatických konstrukcí s konkrétním významem. Poznám také, jak zreprodukovat něčí výpověď, seznámím se tedy s pravidly pro nepřímou řeč.
  Objednat za 5550 Kč
 • Korejština pro mírně pokročilé III
  6.9.2019 - 31.1.2020 pátek 15:30 - 17:00 40 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud už za sebou mám kurz  Mírně pokročilí II nebo umím věci, které jsou jeho obsahem
  • Ano, pokud už mám prostudováno do lekce 7 z učebnice Yonsei Korean 2-2

  Co mě v kurzu čeká?

  • Učivo lekce 8-10 z učebnice Yonsei Korean 2-2 a lekce 1 z učebnice Yonsei Korean 3-1
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se potřebnou slovní zásobu a obraty, kdyby v Koreji přišla nemoc (názvy základní nemocí, jednoduše popsat příznaky, navštívit lékárnu či nemocnici), rozšířím si své schopnosti mluvit v korejštině o cestování (cestovatelské zkušenosti, plánování cesty, rezervace, doporučení výletu apod.), zkusím též v korejštině shánět bydlení, stěhovat se a popsat domácí práce, mluvit o svých koníčcích.
  • V gramatice si upevním schopnost používat nepřímou řeč, naučím se nové gramatické konstrukce s konkrétním významem, nové typy souvětí a nové slovesné koncovky, řadu slovesných postpozic a složitějších významových partikulí.
  Objednat za 7400 Kč
 • Korejština pro středně pokročilé
  6.9.2019 - 31.1.2020 pátek 17:10 - 18:40 40 lekcí 1x týdně 90 minut

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud už za sebou mám kurz na úrovni Středně pokročilé I nebo umím věci, které jsou jeho obsahem
  • Ano, pokud už mám nastudovaný Yonsei Korean 1 a část Yonsei Korean 2

  Co mě v kurzu čeká?

  • Učivo lekce 2-5 z učebnice Yonsei Korean 3-1
  • Zkušený a milý český lektor
  • Spolužáci s možná různou motivací, ale se stejným zápalem pro korejštinu a korejskou kulturu
  • Naučím se řadu dovedností potřebných v běžném životě (využít infrastrukturu, hledat si brigádu, navštívit servis), mluvit o svém zdraví, zdravém způsobu života, zabrousím též na pole kultury (naučím se doporučit představení, zakoupit si vstupenky, popsat své dojmy apod.), dalším tématem bude člověk, lidské vlastnosti, dobročinnost apod.
  • V gramatice se kromě dalších gramatických konstrukcí s konkrétním významem seznámím též s pasívem a faktitivem.
  Objednat za 7400 Kč

Chcete se poradit?

Rádi byste se přihlásili na kurz, ale nevíte který zvolit? Pokud si nejste jistí svou úrovní, ozvěte se nám a domluvíme termín společné konzultace. Určitě dospějeme ke zdárnému výsledku, doporučíme vhodný kurz i studijní materiály.

Ozvěte se, domluvíme termín

Otestujte se

Láká vás některý asijský jazyk anebo už něco máte nastudováno a chcete si své znalosti ověřit? Vyzkoušejte některý z našich on-line testů a zjistěte, jak si vedete anebo načerpejte nové informace.

Chci zkusit test

Výukové materiály

Rádi máte vše po ruce na jednom místě v úhledné vazbě? Anebo raději studujete napřed či sami? Ať už tak či onak, nepřehlédněte hlavní i doplňkové studijní materiály z našeho eshopu. Objednejte si učebnici a vyzvedněte si ji před zahájením kurzu!

Yonsei Korean 1
920 Kč

Yonsei Korean 2
920 Kč

Pointoy hangul
245 Kč

Yonsei Korean 1-2 WB
690 Kč

Yonsei Korean 1
920 Kč

Yonsei Korean 2
920 Kč

Pointoy hangul
245 Kč

Yonsei Korean 1-2 WB
690 Kč

FAQ:

Je korejština obtížná?

Korejština je sice jazyk velmi odlišný od češtiny, ale naučit se ji není nic nemožného. Například výslovnost není příliš složitá. Snad vám jen zpočátku bude připadat nezvyklé, že jsou v korejštině dvě různá „o“ a „e“ a některé souhlásky znějí téměř stejně. Ale pokud se děsíte nepřítele jménem tóny, s nímž se potýkají studenti čínštiny, tak si v klidu vydechněte, protože s ním se při studiu korejštiny nesetkáte. Co se týká gramatiky, má korejština určité analogické rysy s japonštinou. Pokud jste se tedy již učili japonsky, půjde vám v tomto ohledu studium korejštiny lépe. Někdy jen v podstatě stačí nahradit jednu japonskou partikuli za podobnou korejskou a máte vyhráno. Slovní zásoba je bohatá, někdy z ní jde hlava kolem, ale jestliže umíte aspoň trochu anglicky, některá slovíčka vám polezou do hlavy doslova sama. Korejština totiž z angličtiny mnoho slov převzala (např. slova jako jogging, shopping, bus, tomato), i když výslovnost bývá občas trochu zkomolená.

Za jak dlouho se naučím korejsky?

Korejština potřebuje svůj čas, podobně jako spousta jiných věcí. Pro studenta, který se ale poctivě připravuje a také si například rozšiřuje znalosti poslechem K-popu či sledováním populárních doramat, není zásadní problém již po prvním semestru pochytit základy jazyka včetně vyjadřování a frází v běžných situacích jako je představování, nakupování či objednávání v restauraci. S každým dalším semestrem se prohlubují vyjadřovací i dorozumívací schopnosti ve složitějších záležitostech. Už velmi brzy tedy budete moct s Korejci pohovořit. Bonusem je, že mají cizince, kteří se jejich mateřštinu učí, rádi a dokážou to náležitě ocenit. Úplně neznámý Korejec vám tak například koupí oběd, k nákupu vám přihodí něco zdarma, někam vás sveze nebo vám alespoň koupí lístek na autobus.

Jak je to s korejským písmem?

Odpovědí jsou samé dobré zprávy. Na rozdíl od složitých čínských znaků a komplikovaného systému japonského písma je korejské písmo jednoduché a k jeho ovládnutí vám postačí několik hodin. Jedná se o hláskovou abecedu zvanou hangul, která sestává z 24 základních písmen a funguje na principu stavění hlásek do slabik. Ve výsledku se ale příliš neliší od principu, na který jsme zvyklí třeba u latinky – co symbol, to jasně daná výslovnost a jejich vázáním vznikají slova. Dříve se abeceda často kombinovala s čínskými znaky, dnes se už téměř výhradně užívá jen hangul.

Pochopím, jak korejština funguje?

Na korejštině je příjemné, že vás nebude trápit jako třeba ve francouzštině či němčině jmenný rod, osoby pro časování ani třeba obdoba anglických členů. Také s číslem si korejština zrovna moc hlavu neláme. Takže pokud vám korejský kamarád řekne, že vám půjčí knihu, můžete očekávat cokoliv v rozmezí jedné knihy po téměř celou knihovnu. Největší výzvou tak nejspíše bude rozvinutý systém zdvořilostních stupňů, který je mnohem propracovanější než naše tykání a vykání. Výběr toho správného stupně je mnohdy zapeklitým oříškem. Pokud ale do problematiky proniknete, budete díky použitým gramatickým prostředkům schopni z jedné korejské věty poznat více, než byste poznali z té české. Vyčtete z ní, jestli je mluvčí starší nebo mladší, úroveň jeho vzdělání, jeho postavení, citové rozpoložení, blízkost osobních vztahů a mnoho dalšího.