Pomaturitní studium

Nabízíme roční intenzivní denní pomaturitní studium čínštiny, japonštiny a korejštiny pro školní rok 2020/2021 jedinečný svou hodinovou dotací - téměř 800 hodin jazyka. Zapište se do kurzu bez přijímacího řízení a získejte na celý rok status studenta. Tým lektorů složený z českých odborníků i rodilých mluvčích vás naučí jeden z jazyků, bez kterých se ve 21. století neobejdete a připravíme vás na složení mezinárodních zkoušek z čínštiny, japonštiny nebo korejštiny. 

 

status studenta pro maturanty 2020

skvělý tým lektorů a rodilých mluvčích

osvědčené výukové materiály z Asie

ISIC kartu zdarma

přístup do školního online systému Edookit

osvědčení o ukončení programu

Studium čínštiny, japonštiny a korejštiny

Roční denní studium je akreditováno MŠMT a je jedinečné svou intenzitou. Díky hodinové dotaci 4 výukové hodiny denně, výborně zpracovanému studijnímu plánu sestavenému na základě moderních a osvědčených učebnic z Pekingu, Tokia a Soulu a výbornému lektorskému týmu garantujeme, že vás během jednoho roku naučíme komunikovat v jednom z asijských jazyků a posuneme Vás jazykově dvě úrovně výš. Pokud budete mít zájem, můžete se přihlásit k jedné z mezinárodních zkoušek čínštiny (HSK), japonštiny (JLPT) či korejštiny (TOPIK).

Vedle standardních hodin gramatiky, konverzace s rodilými mluvčími, četby či písma studium zahrnuje pravidelné přednáškové cykly a workshopy. Jejich hlavním cílem je propojení studia s praktickým životem, seznámení s využitím jazyka v pracovní oblasti, rozšíření obzorů a příprava na budoucí kariéru. Nejlepším vodítkem pro studenty jsou opět recenze studentů. Pokud vás zajímá co o studiu říkají studenti předcházejících ročníků, projděte si náš blog.

Jak funguje pomaturitní studium?

Jako student získáte téměř 800 hodin studia, na celý rok status studenta a můžete si zřídit ISIC kartu.

Pomaturitní studium je denní forma studia. Studium bude zahájeno 1. září 2020 a ukončeno 30. června 2021. Každý den budete studovat od 9:15 do 12:30. Navíc garantujeme max. 13 osob ve skupině s kvalifikovanými učiteli a rodilými mluvčími. Ti vás budou cíleně připravovat na složení mezinárodních zkoušek z čínštiny, japonštiny či korejštiny. Jazykové hodiny doplňují workshopy a přednášky. Před zahájením studia získáte přístup do online studentského portálu Edookit.

Pokud se hlásíte na VŠ, budete přijati a dáte nám o tom do 15.8. vědět, vrátíme vám veškeré úhrady spojené s registrací do pomaturitního studia.

Tým učitelů

Osobnosti učitelského týmu jsou pro úspěch při studiu klíčové. Proto jsou v našem týmu čeští kvalifikovaní lektoři čínštiny, japonštiny a korejštiny, ale také rodilí mluvčí. Od prvních dnů budete v úzkém kontaktu s vaším jazykem a díky rodilým mluvčím se budete krok za krokem seznamovat s tím, jak se kulturně-společenské aspekty odráží ve vyjadřování Číňanů, Japonců a Korejců. Rodilí mluvčí v pomaturitním studiu vedou převážně hodiny konverzace, reálií a stylistiky. To jsou pro aktivní správné používání jazyka naprosto zásadní dovednosti, které vám mohou v budoucnu otevřít cestu do asijské firmy.

Cena pomaturitního studia

Kurzovné činí 37 900 Kč. Registrační záloha činí 5 000 Kč a započítává se na cenu kurzovného. Kurzovné lze uhradit v jedné splátce či rozložit do dvou splátek. Kurzovné je splatné nejpozději do 25. srpna daného roku.

Student je oprávněn uhradit kurzovné ve dvou splátkách, kdy první splátka je splatná do 25.8. daného roku a druhá splátka kurzovného je splatná do 30.11. daného roku. V případě úhrady kurzovného ve splátkách představuje cena kurzu částku 39 037 Kč za obě pololetí (registrační záloha 5 000 Kč, do 25.8. první splátka 19 518 Kč a do 30.11. druhá splátka 14 519 Kč).

Jazyk
Úroveň
Sezóna
 • Pomaturitní kurz korejštiny pro začátečníky
  1.9.2020 - 30.6.2021 po - pá 9:15 - 12:30 800 lekcí 20 výukových hodin týdně

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem úplný začátečník a chci se naučit korejsky

  Co mě v kurzu čeká?

  • Intenzivní denní pomaturitní studium korejštiny s českými i korejskými lektory
  • Studium podle kvalitní korejské učebnice Yonsei Korean
  • Seznámím se korejskou abecedu hangul
  • Osvojím si slovní zásobu a gramatiku až do úrovně mezinárodních zkoušek TOPIK 2, která odpovídá úrovni mírně pokročilý
  • Získám slovní zásobu v rozsahu cca 450 slov
  • Budu číst krátké zjednodušené texty a konverzovat s rodilými mluvčími v rámci běžných témat všedního života (představení, popis osob, záliby, jídlo a pití, počasí, cestování, popis dne, svátky a oslavy...)
  • Čeká mě řada zajímavých přednášek a workshopů s lektory školy i odborníky na Čínu, Japonsko a Koreu
  • Připravím se na složení mezinárodních zkoušek TOPIK 
 • Pomaturitní kurz japonštiny pro začátečníky
  1.9.2020 - 30.6.2021 po - pá 9:15 - 12:30 800 lekcí 20 výukových hodin týdně

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem úplný začátečník nebo mám jen pár zkušeností a chci se naučit japonsky

  Co mě v kurzu čeká?

  • Denně se budu setkávat se zkušenými českými lektory i rodilými mluvčími
  • Budu se učit podle ověřené a populární anglicko-japonské učebnice Genki a dalších rozšiřujících materiálů
  • Hned zkraje se naučím japonské slabičné abecedy hiragana a katakana a začnu se učit číst i psát znaky kandži
  • Po prvním semestru se dostanu na první úroveň N5 mezinárodních zkoušek JLPT a po dalším semestru se propracuji téměř k následující úrovni N4
  • Zvládnu běžnou konverzaci v denních situacích jako je představování, objednávání v restauraci, nakupování, hovory s kamarády, popis denního programu či koníčků, konverzace v práci a ve škole a mnoho dalšího
  • Budu procvičovat čtení textů včetně překladu, poslechové dovednosti a také se naučím správně psát různé texty jako maily, prezentace apod.
  • Čeká mě řada zajímavých přednášek a workshopů s lektory školy i odborníky na Čínu, Japonsko a Koreu
 • Pomaturitní kurz čínštiny pro začátečníky
  1.9.2020 - 30.6.2021 po - pá 9:15 - 12:30 800 lekcí 20 výukových hodin týdně

  Je kurz určen pro mě?

  • Ano, pokud jsem úplný začátečník a chci se naučit čínsky

  Co mě v kurzu čeká?

  • Intenzivní denní pomaturitní studium čínštiny s českými i čínskými lektory
  • Studium podle kvalitní britsko-čínské učebnice Discover China
  • Seznámím se s celosvětově užívanou transkripci čínštiny pinyin
  • Naučím se psát čínské znaky
  • Osvojím si slovní zásobu a gramatiku až do úrovně mezinárodních zkoušek HSK 2/HSK 3, která odpovídá úrovni mírně pokročilý
  • Získám slovní zásobu v rozsahu cca 450 slov
  • Budu číst krátké zjednodušené texty a konverzovat s rodilými mluvčími v rámci běžných témat všedního života (představení, popis osob, záliby, jídlo a pití, počasí, cestování, popis dne, svátky a oslavy...)
  • Čeká mě řada zajímavých přednášek a workshopů s lektory školy i odborníky na Čínu, Japonsko a Koreu
  • Připravím se na složení mezinárodních zkoušek HSK 2/3 (A2/B1)

Přihlaš se k pomaturitnímu studiu

Přihláška ke studiu