ChinesePoint

Kurzy čínštiny: Kurz četby v čínštině pro středně pokročilé

čínská četba

Kurzy čínštiny: Kurz četby v čínštině pro středně pokročilé
15.1. - 5.2.2018: pondělí 17:00 - 18:30 (270 minut)

Pro všechny zájemce, kteří by si v pauze mezi skupinovými kurzy rádi zpestřili studium čínštiny, rozšířili slovní zásobu a prohloubili své dovednosti v oblasti četby, porozumění psanému textu ale i poslechu a konverzace v čínštině, jsme připravili rozšiřující kurz zjednodušené četby. 

 

Náplní kurzu bude především četba zjednodušených novinových článků, konkrétně úrovně HSK 3 - 4 (tedy v rozsahu 600-1200 slov).  Studenti budou na lekcích texty předčítat, aby si procvičili výslovnost i přednes a následně s pomocí lektora překládat. V průběhu čtení budou vysvětleny také nové gramatické jevy a nová slovní zásoba. Četba textů bude doplněna poslechem s porozuměním, otázkami k textu a následnou konverzací. V rámci domácí přípravy pak také studenti přečtené úseky četby písemně shrnou. Všechny texty dostanou studenti k dispozici předem k domácí přípravě, včetně nahrávek textů namluvených rodilým mluvčím. 

 

Úroveň kurzu je vhodná pro studenty, kteří absolvovali sedm až osm semestrů standardních skupinových kurzů čínštiny, tedy pro úroveň Středně pokročilý I a II. či pro studenty, kteří ovládají slovní zásobu a gramatické jevy alespoň prvních třiceti lekcí učebnice Conversational Chinese 301, případně pro studenty úrovně HSK 3 -4.  Úroveň čtených textů zhruba odpovídá třetí úrovni zjednodušené četby ze série Chinese Breeze, kterou lze zakoupit také na e-shopu Chinese Pointu http://www.chinesepointshop.cz/.

 


Přihláškový formulář: