ChinesePoint

Jazykové kurzy


Jazykové kurzy čínštiny, japonštiny, korejštiny, vietnamštiny, ...

Individuální výuka


Individuální výuka čínštiny, japonštiny, korejštiny, vietnamštiny, ...

Čínština pro děti


Čínština pro děti, japonština pro děti

 

Učebnice čínštiny


Učebnice čínštiny, slovníky čínštiny, výukové materiály

Pomaturitní studium

Obrázek: Pomaturitní studium

 

Nabízíme roční intenzivní denní pomaturitní studium čínštiny, japonštiny a korejštiny pro školní rok 2018/2019. Zapište se do kurzu bez přijímacího řízení a získejte na celý rok status studenta. Naučíme vás jeden z jazyků, bez kterých se ve 21. století neobejdete a připravíme vás na složení mezinárodních zkoušek z čínštiny, japonštiny nebo korejštiny. Setkávat se budete s týmem kvalifikovaných lektorů a rodilých mluvčích.

 

 

Den otevřených dveří - 18. dubna 2018

 

Druhý den otevřených dveří pomaturitního studia v roce 2018 bude 18. dubna 2018. Od 17 hodin bude připravena třiceti minutová otevřená hodina kaligrafie a následovat bude informativní schůzka o studiu. Zjistěte s našimi lektory, jak vypadá Vaše jméno v asijském jazykce a zkuste si ho s námi napsat ve znacích. Budete mít také příležitost prohlédnout si školu, seznámit se s lektory, nahlédnout do výukových materiálů, prostudovat roční studijní plán a na cokoli se zeptat!

 

 

Zásady pomaturitního studia s jazykovou školou Chinese Point

 

 • pomaturitní studium je denní forma studia 
 • každý den budete studovat od 9:15 do 12:30
 • garantujeme malé studijní skupiny
 • výuku povedou kvalifikovaní učitelé a rodilí mluvčí
 • při pravidelných workshopech se setkáte s řadou lidí z různých oblastí života 
 • cíleně vás budeme připravovat na složení mezinárodní zkoušky z čínštiny, japonštiny či korejštiny
 • volitelný studijně-poznávací zájezd do Číny

 

 

 

Co dalšího s námi získáte?

 

 • status studenta pro maturanty 2018
 • ISIC kartu zdarma
 • přehled o studiu díky online studenskému portálu a aplikaci
 • vrácení školného při přijetí na VŠ
 • moderní učebny na Praze 1
 • Wi-Fi v prostoru školy

 

 

Studium čínštiny, japonštiny a korejštiny

 

Roční denní studium je jedinečné svou intenzitou. Díky hodinové dotaci, výborně zpracovanému studijnímu plánu sestavenému na základě moderních a osvědčených učebnic z Pekingu, Tokia a Soulu a výbornému lektorskému týmu garantujeme, že vás během jednoho roku naučíme komunikovat v jednom z asijských jazyků a dosáhnete úrovně B1 (dle Evropského referenčního rámce). Pokud budete mít zájem, můžete se přihlásit k jedné z mezinárodních zkoušek čínštiny (HSK), japonštiny (JLPT) či korejštiny (TOPIK).

 

Vedle standardních hodin gramatiky, konverzace, četby či písma studium zahrnuje pravidelné přednáškové cykly. Jejich hlavním cílem je propojení studia s praktickým životem, seznámení s využitím jazyka v pracovní oblasti, rozšíření obzorů a příprava na budoucí kariéru. 

 

 

 

Tým učitelů

 

Osobnosti učitelského týmu jsou pro úspěch při studiu klíčové. Proto jsme sestavili tým tak, abyste se při hodinách pravidelně setkávali nejen s českými kvalifikovanými lektory čínštiny, japonštiny a korejštiny, ale také s rodilými mluvčími. Od prvních dnů budete v úzkém kontaktu se zvoleným jazykem a díky přítomnosti rodilých mluvčích se budete také krok za krokem seznamovat s tím, jak se kulturně-společenské aspekty odráží ve vyjadřování Číňanů, Japonců a Korejců.  To jsou pro aktivní správné používání jazyka naprosto zásadní dovednosti, které vám mohou v budoucnu otevřít cestu do asijské firmy. 

 

 

Ceník pomaturitního studia pro rok 2018/2019

ČÍNŠTINA

20 výukových hodin týdně

studium pondělí - pátek 9:15 - 12:30

cena od 37 900 Kč 

 

 

JAPONŠTINA

20 výukových hodin týdně

studium pondělí - pátek 9:15 - 12:30

cena od 37 900 Kč

 

KOREJŠTINA

20 výukových hodin týdně

studium pondělí - pátek 9:15 - 12:30

cena od 37 900 Kč

 

 

 

Registrační záloha činí 5 000 Kč a započítává se na cenu kurzovného. Kurzovné lze uhradit v jedné splátce či rozložit do dvou splátek. Kurzovné je splatné nejpozději do 25. sprna daného roku.

 

Student je oprávněn uhradit kurzovné ve dvou splátkách, kdy první splátka je splatná do 25.8. daného roku a druhá splátka kurzovného je splatná do 30.11. daného roku. V případě úhrady kurzovného ve splátkách představuje cena kurzu částku 39 037 Kč za obě pololetí a student je tak povinen:

 

a) ke dni podpisu smlouvy složit zálohu 5 000 Kč;

b) do 25.8. toho daného roku uhradit k rukám Chinese Point s.r.o. částku 19 518 Kč;

c) do 30.11. toho daného roku uhradit k rukám Chinese Point s.r.o. částku 14 519 Kč.

 


Den otevřených dveří

 

Zajímá vás pomaturitní studium? Přijďte 18. dubna v 17 hodin! Seznámíme vás s výukovými prostory, lektory, učebnicemi, zodpovíme vaše dotazy.

 

 

 

Kontaktujte nás

 

 

E-mail: info@chinesepoint.cz 

 

Mobil: (+420) 604 131 128

 

Facebook: Chinese Point

 

Adresa: Washingtonova 25, Praha 1