ChinesePoint

Jazykové kurzy


Jazykové kurzy čínštiny, japonštiny, korejštiny, vietnamštiny, ...

Individuální výuka


Individuální výuka čínštiny, japonštiny, korejštiny, vietnamštiny, ...

Čínština pro děti


Čínština pro děti, japonština pro děti

 

Učebnice čínštiny


Učebnice čínštiny, slovníky čínštiny, výukové materiály

Pomaturitní studium

 

Nabízíme roční intenzivní denní pomaturitní studium čínštiny, japonštiny a korejštiny pro školní rok 2019/2020 jedinečný svou hodinovou dotací - téměř 800 hodin jazyka. Zapište se do kurzu bez přijímacího řízení a získejte na celý rok status studenta. Naučíme vás jeden z jazyků, bez kterých se ve 21. století neobejdete a připravíme vás na složení mezinárodních zkoušek z čínštiny, japonštiny nebo korejštiny. Nově nabízíme možnost výběru ze dvou jazykových úrovní - studium pro začátečníky i středně pokročilé studenty. Setkávat se budete po celý rok s týmem kvalifikovaných lektorů a rodilých mluvčích a při odborných přednáškách také s řadou hostů a odborníků.

 

Přečtěte rozhovor si jaké zkušenosti a zážitky s pomaturitním studiem mají letošní studentky ročního korejského programu i to, zda je korejština oslovila natolik, že v jejím studiu chtějí pokračovat. Nebo se s námi přesvědčte, že zájem o asijské jazyky neustále roste. Pro Vaši budoucí kariéru je znalost asijského jazyka jednoznačnou výhodou.

 

 

Nejbližší dny otevřených dveří - 18. března, 15. dubna a 20. května

 

Dny otevřených dveří pomaturitního studia v roce 2019 probíhají pravidelně od února do srpna. Nejbližší termíny jsou 18.3., 15.4. a 20.5. - vždy od 17 do 18 hodin. Na začátku proběhne informativní schůzka o studiu. Seznámíte se s lektory, budete mít příležitost prohlédnout si školu, nahlédnout do výukových materiálů, prostudovat roční studijní plán a na cokoli se zeptat - a to nejen lektorů, ale případně i současných studentů pomaturitního studia, kteří se s vámi rádi podělí o své zážitky a zkušenosti. Ke každému dni otevřených dveří je připojen krátký workshop, který jednoduše seznámí účastníky s některým z aspektů asijské kultury. Detaily ke každému dni otevřených dveří sledujte na našem FB nebo Instagramu.

 

 

Zásady pomaturitního studia s jazykovou školou Chinese Point

 

 • pomaturitní studium je denní forma studia 
 • každý den budete studovat od 9:15 do 12:30 - úroveň začátečník
 • každý den budete studovat od 11:00 do 15:00 - úroveň mírně pokročilý
 • roční dotace téměř 800 hodin studia 
 • studium bude zahájeno 1. září 2019
 • garantujeme malé studijní skupiny
 • výuku vedou kvalifikovaní učitelé a rodilí mluvčí
 • při pravidelných workshopech se setkáte s řadou lidí z různých oblastí života 
 • cíleně vás budeme připravovat na složení mezinárodní zkoušky z čínštiny, japonštiny či korejštiny
 • volitelný studijně-poznávací zájezd do Číny či Japonska

 

 

 

Co dalšího s námi získáte?

 

 • status studenta pro maturanty 2019
 • ISIC kartu zdarma
 • přehled o studiu díky online studenskému portálu a aplikaci
 • vrácení školného při přijetí na VŠ
 • moderní učebny na Praze 1
 • Wi-Fi v prostoru školy

 

 

Studium čínštiny, japonštiny a korejštiny

 

Roční denní studium je jedinečné svou intenzitou. Díky hodinové dotaci, výborně zpracovanému studijnímu plánu sestavenému na základě moderních a osvědčených učebnic z Pekingu, Tokia a Soulu a výbornému lektorskému týmu garantujeme, že vás během jednoho roku naučíme komunikovat v jednom z asijských jazyků a posuneme Vás jazykově minimálně o jednu úroveň výš. Pokud budete mít zájem, můžete se přihlásit k jedné z mezinárodních zkoušek čínštiny (HSK), japonštiny (JLPT) či korejštiny (TOPIK).

 

Vedle standardních hodin gramatiky, konverzace, četby či písma studium zahrnuje pravidelné přednáškové cykly. Jejich hlavním cílem je propojení studia s praktickým životem, seznámení s využitím jazyka v pracovní oblasti, rozšíření obzorů a příprava na budoucí kariéru. 

 

 

 

Tým učitelů

 

Osobnosti učitelského týmu jsou pro úspěch při studiu klíčové. Proto jsme sestavili tým tak, abyste se při hodinách pravidelně setkávali nejen s českými kvalifikovanými lektory čínštiny, japonštiny a korejštiny, ale také s rodilými mluvčími. Od prvních dnů budete v úzkém kontaktu se zvoleným jazykem a díky přítomnosti rodilých mluvčích se budete také krok za krokem seznamovat s tím, jak se kulturně-společenské aspekty odráží ve vyjadřování Číňanů, Japonců a Korejců. To jsou pro aktivní správné používání jazyka naprosto zásadní dovednosti, které vám mohou v budoucnu otevřít cestu do asijské firmy. 

 

 

Ceník pomaturitního studia pro rok 2019/2020

ČÍNŠTINA

20 výukových hodin týdně

studium pondělí - pátek 9:15 - 12:30 (začátečník)

studium pondělí - pátek 11:00 - 15:00 (mírně pokročilý)

cena od 37 900 Kč 

 

 

JAPONŠTINA

20 výukových hodin týdně

studium pondělí - pátek 9:15 - 12:30 (začátečník)

studium pondělí - pátek 11:00 - 15:00 (mírně pokročilý)

cena od 37 900 Kč

 

KOREJŠTINA

20 výukových hodin týdně

studium pondělí - pátek 9:15 - 12:30

cena od 37 900 Kč

 

 

 

Registrační záloha činí 5 000 Kč a započítává se na cenu kurzovného. Kurzovné lze uhradit v jedné splátce či rozložit do dvou splátek. Kurzovné je splatné nejpozději do 25. sprna daného roku.

 

Student je oprávněn uhradit kurzovné ve dvou splátkách, kdy první splátka je splatná do 25.8. daného roku a druhá splátka kurzovného je splatná do 30.11. daného roku. V případě úhrady kurzovného ve splátkách představuje cena kurzu částku 39 037 Kč za obě pololetí a student je tak povinen:

 

a) ke dni podpisu smlouvy složit zálohu 5 000 Kč;

b) do 25.8. toho daného roku uhradit k rukám Chinese Point s.r.o. částku 19 518 Kč;

c) do 30.11. toho daného roku uhradit k rukám Chinese Point s.r.o. částku 14 519 Kč.

 Den otevřených dveří

 

Také souhlasíte, že nejlepší postřehy o studiu zájemce získá od svých kolegů, tedy studentů? Přečtěte si dva krátké rozhovory, jak studium vidí současné studentky pomaturitní korejštiny - o studiu a a o plánech do budoucna

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

 

 

E-mail: info@chinesepoint.cz 

 

Mobil: (+420) 604 131 128

 

Facebook: Chinese Point

 

Adresa: Washingtonova 25, Praha 1