ChinesePoint

Kurzy japonštiny: Přípravné kurzy ke zkoušce JLPT N5, N4

Příprava na JLPT

Kurzy japonštiny: Přípravné kurzy ke zkoušce JLPT N5, N4
Příprava na JLPT, úroveň N5, 2.11 - 30.11.2017, čtvrtek 19:00 - 20:00
Příprava na JLPT, úroveň N4, 30.10 - 27.11.2017, pondělí 17:30 - 18:30

JLPT je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška z japonštiny rozdělená do pěti úrovní. Úspěšní účastníci po absolvování získávají certifikát, který dokládá jejich znalosti japonštiny na odpovídající úrovni a je často vyžadován při podávání přihlášek na japonské školy a univerzity anebo při hledání práce nejen v Japonsku.

 

Příprava samostudiem není jednoduchá, nabízíme proto možnost zúčastnit se přípravných kurzů. Kurzy povedou zkušení lektoři japonštiny, kteří zkoušku sami absolvovali. 

 

V přípravném kurzu vám nejprve zkoušku a její principy představíme a hned v úvodu si vyzkoušíte zkrácený test nanečisto. V průběhu dalších hodin se postupně budete pod vedením lektora věnovat jednotlivým sekcím zkoušky, kterými jsou jazykové znalosti (kam patří znaky, slovní zásoba a gramatika), dále četba a nakonec poslech, vše v podobě cvičení, tak jak se objeví v samotné zkoušce. Případné jazykové nejasnosti si s lektorem vysvětlíte. Zároveň si s lektorem projdete problematické výrazy anebo jevy, které se ve zkoušce často objevují. Poslední hodina pak bude věnována závěrečnému zkrácenému testu nanečisto a jeho opravě, dále také případným dotazům a případnému procvičování před samotnou zkouškou.

 

Doplňkové materiály ke studiu jsou k dispozici i v eshopu:

http://www.chinesepointshop.cz/zkouska-jlpt/ 

 

Kurzy nejsou náhradou studia od jedné úrovně zkoušky ke druhé, zároveň účastníkům nezajišťují úspěšné absolvování zkoušky. Studenti by již měli zhruba dosahovat příslušné jazykové úrovně. Kurzy slouží především jako prostor k osvojení si formy průběhu zkoušky a procvičování na ni s možností konzultací a dovysvětlení nové či nejasné látky.

 

MIMO PRŮBĚH KURZU NABÍDNEME I MOŽNOST VYZKOUŠET SI TEST NANEČISTO V CELÉM ROZSAHU S VYHODNOCENÍM VÝSLEDKŮ, TÝDEN PŘED ZKOUŠKOU. TEST NANEČISTO BUDE OTEVŘENÝ VŠEM ZÁJEMCŮM, I MIMO PŘÍPRAVNÝ KURZ.

 


Přihláškový formulář: